Domov | O nas | Znamenitosti

Znamenitosti

Cerkev sv. Helene
Cerkev sv. Helene omenjajo listine prvič leta 1495, sedanjo pozno baročno stavbo v renesančni obliki rotunde pa so zgradili leta 1794. Po izročilu naj bi dala prvo cerkev postaviti potomka Žerjavovega rodu, graščakinja Helena v čast svoji zavetnici. V cerkvi so različna dela Leopolda Layerja. Ob cerkvi sv. Helene je doprsni kip zdravniku in prvemu slovenskemu laičnemu misijonarju, dr. Janezu Janežu. V pastoralnem domu si lahko ogledate spominsko sobo s stalno razstavo o njegovem delu na Kitajskem in Tajvanu.

Žerjavov grad
Žerjavov grad  je bil zgrajen leta 1580 pod cerkvijo sv. Helene v Kamnici. Predstavlja prvi dvonadstropni zidani dvorec na kranjskem. Imel je zajetno knjižnico, ki je obsegala 10.000 vezav, od tega večino slovenskih prvotiskov. Po nekaterih virih naj bi dala dvorec sezidati graščakinja Helena, glede na ohranjeni družinski arhiv, ki ga imajo potomci zadnjih lastnikov, pa naj bi dvorec sezidal komtur nemškega viteškega reda, Lenart Frumentin. Kasneje ga je prevzela Avstro-Ogrska in ga izročila rodbini Račič v zahvalo, ker so z brodovjem pomagali v vojni proti Beneški republiki. Po letu 1945 je bil grad nacionaliziran in postane last podjetja Emona. Danes je celotni grajski kompleks v zanemarjenem stanju in daje le še slutiti o nekdanji imenitnosti. Do gradu je vodil drevored, v njegovi okolici so bile speljane številne sprehajalne poti.

Cerkev sv. Agate

Cerkev sv. Agate naj bi dala zgraditi leta 1500 grajska hči Agata kot pokopališko kapelo. Do danes je bila večkrat prezidana, temljito je bila prenovljena na prelomu 19. in 20. stoletja. Danes je ob njej pokopališče s kapelami za sosesko Dolsko.

Cerkev sv. Križa
Cerkev sv. Križa stoji na razgledni točki, od koder se ob lepem vremenu razprostira pogled nad celotno Ljubljansko kotlino. Leta 1944 je bila cerkev tako kot celotna vas požgana, ponovno pa je bila pozidana v 70. letih 20. stoletja. Oltarna oprema je prinesena od drugod en del ltarne opreme pa naj bi bil iz cerkve sv. Jožefa v Ljubljani ter je delo Jožeta Plečnika. Do cerkve je dostop z avtom ali pa peš po Vegovi poti iz Dolskega.