Domov | O nas | Zgodovina

Zgodovina

Ustanovitelja Turističnega društva Dolsko, ki je začelo delovati leta 1970, sta bila Peter Zupančič in Marjan Lautar. Po vzoru zahodnih držav, predvsem Avstrije in Nemčije, ki sta jih oba dobro poznala, sta želela spodbuditi razvoj turizma v Dolskem z okolico.


Ob ustanovitvi društva je bil sprejet program dela, ki je zajemal:

 • ureditev kraja,
 • ureditev turističnih sob,
 • gradnja plavalnega bazena,
 • prodaja dnevnih kart za ribolov,
 • organizacija potovanj, izletov in predavanj,
 • organizacija folklornih prireditev.
Cilji, zastavljeni ob ustanovitvi TD Dolsko, so bili visoki in ogromno časa je preteklo, preden so se uresničili. Šele zadnjih nekaj let se lahko Dolsko pohvali s sedmimi udobnimi in prijetno urejenimi turističnimi sobami, plavalni bazen pa je še vedno bolj utopija kot realna možnost.

Desetletja dolgo je društvo organiziralo poučne izlete po Sloveniji in zunaj njenih meja, prireditve ob pomembnih praznikih, razstave, recitale in druge prireditve. Novo poglavje se je za Turistično društvo začelo leta 1988, ko je bil za predsednika izvoljen Tone Čič. Na Kračevi domačiji je bila odprta Galerija 19, ki umetnikom – tako likovnikom kot tudi glasbenikom in gledališčnikom – še vedno na stežaj odpira svoja vrata.

Leta 2002 je društvo prvič organiziralo Srečanje harmonikarjev, ki je kar nekaj časa potekal pod okriljem Jesenskega sejma v Dolskem. Jesenski sejem je bil dolgo najpomembnejši vsakoletni projekt. Zadnja leta v okviru TD Dolsko deluje Aktiv žena Planem pod vodstvom Dore Škafar in Majde Peterka, ki je v zadnjem času prevzela vajeti v svoje roke. S  pomočjo občine Dol pri Ljubljani in evropskih sredstev je Aktiv žena Plamen dobil čudovit delovni prostor v delu Turistično-informacijskega centra v Dolskem.
Vodja Folklorne sekcije v Dolskem je Zlatka Tičar, ki je prav tako mentorica Otroške folklorne skupine Dolsko.

Prevladujoča dejavnost in največji dosežki zadnjih let:

 • Leta 1988 je TD Dolsko po 17 letih počitka zaradi menjave generacij ponovno oživelo.
 • V Galeriji 19 na Kračevi domačiji že 22 let skrbimo za kulturno dogajanje.
 • Dosegli smo, da je domačija postala kulturni spomenik državnega pomena.
 • Izdali smo knjigo o Juriju Vegi v treh jezikih – slovenskem, angleškem in nemškem.
 • Aktivno sodelujemo v skupini LAS, iz katerega je izšel projekt Srce Slovenije.
 • Velik uspeh je požel projekt Jesenski sejem, ki se je razširil v sosednje vasi Dol in Senožeti.
 • V okviru društva deluje Aktiv žena Plamen, ki se s svojimi kulinaričnimi dobrotami predstavlja na mnogih prireditvah.
Naj omenimo še etnografsko dejavnost (ureditev etnološke zbirke na Kračevi domačiji), ostale manj odmevne manjše prireditve (razstave, predavanja, tečaji, izleti, krompirjeva nedelja, srečanje harmonikarjev, prvomajska budnica…).

Vizija za prihodnost:

Povečanje števila članov, iskanje povezav za trženje v turizmu, skrb za urejenost kraja, prireditve, ureditev vodnih brežin in dogajanja na vodi (ribolov, splavarjenje).