Domov | O nas | Časopis ŠZ

Časopis ŠZ

ČASOPIS ŠOLE ZDRAVJA

št. 5. / marec 2017 

Tukaj lahko pogledate najnovejšo številko našega časopisa Lahko ga dobite na Občnem zboru, izobraževanjih, predavanjih, srečanjih in na sedežu društva, po pošti pa ga ne bomo pošiljali.

ČLANKE, ki jih nismo uspeli spraviti v tekočo številko dobite tukaj:
- Neobjavljeni članki 1
- Neobjavljeni članki 2
- Neobjavljeni članki 3

V 5. številki časopisa je bila objavljena pesem IDEJA, katere avtor je Franc Pirc - Frenk, vodja skupine Portorož - Meduza. Pri redakciji je nehote izostala objava avtorjevega imena, za kar se mu iskreno opravičujemo. Pesem z navedbo avtorjevega imena zato objavljamo tudi na spletni strani časopisa DŠZ.

Pozor!

Skupine, ki na občnem zboru niste prevzele časopis, ga lahko prevzamete:
- v pisarni društva, Domžale.
- Ljubljana, ČS Rudnik, kontakt Silvica Erlih, 041 646 838
- Maribor, kontakt Marija Gabron, 031 513 008
- Piran, kontak Ema Perkovič, 031 569 465
- na usposabljanjih vaditeljev, seminarjih in predavanjih, ki jih organizira društvo ŠZ čez leto.

Časopisa NE bomo pošiljali po pošti, ker je predraga poštnina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 / 4.

- izid prve številke - 28.02.2013
- izid druge številke - 20.02.2014
- izid tretje številke - 28.02.2015
- izid četrte številke - 10.05.2016
   (neobjavljeni članki v 4. številki so na ogled TUKAJ)

Cenik in velikost oglasov za časopis dobite tukaj

Časopis je brezplačen!