Domov | Dejavnosti | Prijava škode po divjadi

Prijava škode po divjadi

Prijavo škode po divjadi imate kmetisjki upravičenci možnost javiti v osmih dneh po nastanku škode. Kontaktna številka se nahaja na oglasni deski v Gabrovki pred KZ Trebnje - Gabrovka.
Njapogostejše so škode, ki jih naredijo divji prašiči (razritje travne ruše, škoda na mlečni koruzi, pšenici in krompirju). Na drugem mestu po pogostosti so škode na kmetijskih kulturah, ki jih naredi jelenjad (mlečna koruza, krompir in pesa ter lupljenje lubja iglastih dreves).
Občasno se pojavlja škoda, ki jo naredijo jazbeci (mlečna koruza), sive vrane (kaleča koruza) in srnjad (solata).

Lovska družina je odgovorna samo za nastanek škode na lovnih površinah po divjadi in kjer je bila zagotovljena ustrezna zaščita kmetijskih kultur. Škodo, ki jo naredijo zavarovane živalske vrste (medved, krokar, dihurji...) ali škodo na nelovnih površinah (sadovnjaki, vinogradi, bližina naselij) povrne država in lovska družina ni dolžna izplačati oziroma poravnati nastale škode.