Priročnik o izvajanju občinskih predpisov

Na STIČIŠČU NVO osrednje Slovenije, smo skupaj s CNVOS in ostalimi regijskimi stičišči, izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov: FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI. 

Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO. Ker je dosedanja praksa pokazala, da je področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v veliki večini primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno, želimo s Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov.

Priročnik temelji na analizi 386 občinskih razpisov v 55 občinah in vsebuje nasvete in korake za izvedbo javnega razpisa, primere dobre prakse in vzorce, ki bodo lahko v pomoč slovenskim občinam.

Priročnik pa je namenjen tudi vsem NVO, ki se že oziroma se bodo v prihodnje sofinancirale preko občinskih razpisov in se želijo še bolj podrobno seznaniti s postopkom javnega razpisa.

Do e-verzije Priročnika lahko dostopate TUKAJ.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.