Evropska komisija je objavila vodnik po programu ERASMUS+

Nov program Erasmus+ združuje dosežke več kot 25 letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposablja in mladine, ki so pokrivali tako evropsko kot izvenevropsko dimenzijo. Novi program je rezultat integracije več programov EU in tako so pod enim imenom v njem združeni programi Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in programi sodelovanja z industrializiranimi državami na področju visokošolskega izobraževanja.

Evropska komisija je na spletu objavila Razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa Erasmus+.
Vodnik je zaenkrat na voljo le v angleškem jeziku, v slovenskem pa bo na voljo predvidoma v januarju 2014. Dostopen je na tej povezavi.

Program želi spodbujati sinergijo in sodelovanje med različnimi področji izobraževanja, usposabljanj in mladine, odstraniti umetne meje med različnimi oblikami aktivnosti in projektov, spodbujati nove ideje, pritegniti nove prijavitelje s poklicnega področja in civilne družbe ter spodbujati nove oblike sodelovanja. Erasmus+ naj bi postal bolj učinkovito orodje za naslavljanje potreb za razvoj ljudi in družbe v Evropi in izven nje.

Poleg omenjenih programov se programu Erasmus+ pridružujeta še dva nova stebra, program Jean Monnet, ki ostaja samostojen in nespremenjen, ter program Šport, ki je v programu novost.

Prijava projektov v novem programu bo potekala izključno elektronsko, v nekaterih primerih pa bodo moral prijavitelji in njihovi partnerji poskrbeti še za spletno registracijo njihove pravne osebe v URF (Unique Registration Facility).
 

POGLAVJE MLADINE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ALI "ERASMUS+ YOUTH IN ACTION"


Akcije in aktivnosti, ki jih je omogočal program Mladi v akciji, v novem programu v večini ostajajo, nekatere z rahlimi spremembami ali pod drugačnim imenom, najdemo pa jih v vseh treh ključnih ukrepih, v katerih so zastopane aktivnosti programov izobraževanja, usposabljanja in mladine. Za lažji pregled smo spodaj krepko označili tiste ukrepe in aktivnosti, v okviru katerih se skrivajo dosedanje aktivnosti programa Mladi v akciji.

Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov: 
mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih (mladinske izmenjave, EVS, mobilnost mladinskih delavcev oz. usposabljanje in mreženje) > Prijavni roki: 17. marec, 30. april, 1. oktober skupni magistrski študijdogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe > Prijava možna samo v Bruselj, prijavni rok 3. april

Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks:
strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih (transnacionalne mladinske pobude) > Prijavna roka 30. april in 1. oktoberkoalicije znanjakoalicije sektorskih spretnostikrepitev zmogljivosti na področju mladih > Prijava možna samo v Bruselj, prijavna roka 3. april in 2. september

Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik
strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladih > Prijavna roka 30. april in 1. oktober 

VIR: MVA
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.