Objavljene so prednostne naloge za program Evropa za državljane leto 2013

Prednostne naloge za leto 2013 se bodo osredotočale na prispevanje k doseganju ciljev Evropskega leta državljanov 2013. 

Evropska komisija je sprejela delovni načrt za program EZD za leto 2013. Prednostne naloge se bodo dosegale z:
  • ozaveščanjem o vrednotah in pravicah državljanov Evropske unije in priložnostih, ki jih ponuja EU
  • spodbujanjem participacije državljanov v demokratično življenje v EU.

Program bo tako podpiral promocijo evropskega državljanstva in demokracije, razvoj razumevanja EU, njenih vrednot in kaj prinaša državljanom v vsakodnevnem življenju in na drugi strani opolnomočenje državljanov za prevzemanje polne vloge v demokratičnem življenju v EU.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.