Leto 2013 je evropsko leto državljanov

Na predlog Evropske komisije je bilo leto 2013 uradno razglašeno za evropsko leto državljanov. Urad Vlade RS za komuniciranje je kot nacionalni koordinator evropskega leta državljanov 2013 v sodelovanju z ministrstvi, predstavniki nacionalnih agencij, centrov in kontaktnih točk, ki državljanom pomagajo pri uveljavljanju posameznih pravic, ter s predstavniki nevladnih organizacij in drugimi organi, pripravil program aktivnosti evropskega leta državljanov 2013 v Sloveniji. 

Leto 2013 je posvečeno državljanom Evropske unije in njihovim pravicam.  

Cilji evropskega leta državljanov

Glavni cilj evropskega leta je državljanom Unije olajšati uveljavljanje pravice do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic z izboljšanjem njihove ozaveščenosti in znanja o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo. Na podlagi boljše ozaveščenosti se bodo lahko tudi premišljeno odločali, učinkoviteje uresničevali pravice ter krepili dejavno državljansko in demokratično udeležbo.

Konkretni cilji:

  • izboljšanje ozaveščenosti državljanov Unije o njihovih pravicah do prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji ter splošneje o pravicah, ki jim imajo državljani Unije v čezmejnih situacijah, vključno s pravico do udeležbe v demokratičnem življenju Unije;
  • izboljšanje ozaveščenosti mladih državljanov Unije o njihovih pravicah do prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji, predvsem z vidika izobraževanja in programov EU na tem področju;
  • izboljšanje ozaveščenosti državljanov Unije o tem, kako jim lahko pravice in politike EU konkretno koristijo med prebivanjem v drugi državi članici, ter spodbujanje državljanov Unije k dejavni udeležbi na javnih posvetovanjih o politikah in vprašanjih Unije;
  • spodbujanje razprave o učinkih pravice do prostega gibanja kot neodtujljivega vidika državljanstva Unije in s tem povezanih možnostih, zlasti glede krepitve socialne kohezije, kulturne raznolikosti, solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in medsebojnega razumevanja med državljani Unije ter povezanosti med državljani in Unijo.

Program aktivnosti najdete na tej povezavi

Ostale informacije pa na spletni strani www.evropa.gov.si.

VIR: Urad vlade za komuniciranje

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.