Minister Vizjak sprejel predstavnike nevladnih organizacij s področja socialnega varstva

Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak je 22. 5. 2012 sprejel predstavnike nevladnih organizacij s področja socialnega varstva. V okviru srečanja so potekali pogovori o tekočih odprtih zadevah, povezanih s sofinanciranjem socialnovarstvenih programov v letu 2012, o izhodiščih za nadaljnje intenzivnejše sodelovanje med ministrstvom in predstavniki nevladnih organizacij v prihodnjem obdobju.

Glede na zmanjšanje sredstev z rebalansom proračuna so se sodelujoče nevladne organizacije strinjale, da je linearno zmanjšanje sredstev za programe za uporabnike sprejemljivejše kot opuščanje posameznih programov. Zato so podprle kompromisni predlog zniževanja sredstev v letošnjem in prihodnjem letu. Sredstva se bodo po posameznih programih v letu 2012 znižala za 6,5 % na letni ravni, v letu 2013 pa okvirno za 8 % na letni ravni glede na vrednost posameznih programov.

Ob koncu srečanja so se dogovorili še o dinamiki sklepanja aneksov k že podpisanim pogodbam za večletne programe, objavi sklepa o sofinanciranju novih večletnih programov, ter objavi sklepa za enoletne programe. Prav tako so se dogovorili o bolj intenzivnem sodelovanju med predstavniki nevladnih organizacij in predstavniki ministrstva o vprašanjih povezanih z delovanjem nevladnega sektorja in prihodnjega financiranja socialnovarstvenih programov. 

VIR: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.