Domov | Koledar dogodkov | Pojemo na vasi

Pojemo na vasi

26. april 2016, ob 20.00 uri
Kraj dogodka: Zgornja Jablanica

 Petje je bil v času pred prihodom sodobnih medijev (tv, radio) pogost spremljevalec vsakodnevnega življenja. Ljudje so peli ob mnogih prilikah, kot so prazniki, ob zaključku del (likof), ob godovih (ofiranje). Prav tako pa je petje spremljalo tudi domača opravilo, kot so ličkanje koruze, mlačev in  žetev, saj je težavno delo postalo takoj lažje na ta način.  Še posebno veliko petja je bilo v času zime, ko so se ljudje iz vasi zbrali v eni izmed domačij in skupno ob predenju, luščenju fižola, pletenju košar krajšali večere na ta način. Po navadi je z petjem začel najbolj talentiran in izkušen pevec, njemu pa so se postopoma pridruževali še ostali prisotni. Pelo se je počasi, saj so na ta način lahko peli večglasno. Pesmi so bile dolge, pripovedne in mnogokrat se je zgodilo, da je pesem nastajala sproti po trenutnem navdihu.
 

Pobuda za oživitev ljudskega petja na vasi je prišla s strani Ženskega pevskega zbora (ŽPZ) Laz, ki so ob nastopih in  pevskih vajah ugotovile, da si želijo tudi drugačnega spontanega prepevanja. V letošnji program društva Laz so vključile nov projekt Pojemo na vasi, ki se bo odvijal enkrat mesečno od aprila do junija in septembra do oktobra v različnih vaseh Jablaniške doline. Prvi ta dogodek bo že 26. aprila 2016 ob 20.00 uri v Zgornji Jablanici pri Majčevi kašči.

Vabljeni vsi ljubitelji petja , saj več kot nas bo bolj luštno bo!