Domov | Zgodilo se je | Občni zbor Društva Laz, ...

Občni zbor Društva Laz, 23.2.2019

Več kot polovica članov (55) se je udeležila letnega občnega zbora, ki je bil v dvorani gasilskega doma na Bregu pri Litiji. Predsednica društva Mojca Hauptman je povzela obširen program dela, ki je bil v letu 2018 opravljen z več kot 2000 registriranih prosotovoljnih ur članov.
Še bolj ambiciozen je načrt dela za leto 2019, ki si ga lahko ogledatu tukaj.Upravni odbor društva je ponosen, da je društvo Laz uspelo zbrati sredstva za temeljito obnovo dvorane, ki se je ravnokar zaključila. Prostor, ki ga društvo Laz uporablja za stalno razstavo zbirke prodnikov, je seveda namenjeno tudi za druge potrebe gasilcev in krajanov, kot so občni zbori društev, zbori krajanov, volitve ipd.Za pomemben prispevek v lokalni skupnosti, se je društvu zahvalila podžupanja občine Litije, gospa Lijana Lovše. Spodbudne besede sodelovanja sta izrazili predsednici KORK Jablanica, gospa Marija Grabnar in predsednica Aktiva kmečkih žena in deklet Polšnik, gospa Marinka Bevc.