Domov | Zgodilo se je | Društvo LAZ ponovno ...

Društvo LAZ ponovno sodeluje v programu Evropa za državljane, 8. - 10. marec 2017

Voda je osnovni pogoj za življenje ljudi, rastlin in živali, ter nepogrešljiv vir za gospodarstvo, zato je ohranjanje vodnih virov pomembna tematika, ki se tiče vseh nas. Petčlanska ekipa članov Društva za razvoj podeželja Laz se je med 8. in 10. marcem 2017 udeležila uvodnega srečanja projekta z naslovom H2O – Mreženje mest in vključevanje državljanov v zaščito vodnih virov v Evropi. 

Projekt poteka v okviru programa Evropa za državljane, ki je sofinanciran s strani EU, za spodbujanje večje vloge državljanov pri razvoju Unije. Ker voda ne pozna meja, ravnanje z vodnimi viri v eni državi, vpliva na vodne vire v sosednjih državah, zato je pomembno sodelovanje med evropskimi državami. Prijaviteljica projekta, občina Ruma (Srbija), je poleg društva Laz, k sodelovanju povabila še občino Razlog (Bolgarija), mestno četrt Praga 9 (Češka), občino Našice (Hrvaška), in socialno podjetje Human Innovation Group Nonprofit (Madžarska).
 

Projektni partnerji pri podpisu pogodb

Tekom dvoletnega trajanja projekta bo vsaka sodelujoča organizacija, v svojem kraju delovanja, organizirala srečanje vseh partnerjev na katerih bodo, med drugim, predstavljene dobre prakse ohranjanja vodnih virov, ukrepi zagotavljanja pitne vode in predstavitev prenosa evropskih direktiv o vodi na lokalno raven. V občini Rumi so predstavili dobro prakso kako vodne vire izkoristiti v turizmu, takšen primer je arheološko najdišče Gomolava, ki se nahaja ob glavnem vodotoku Rume, reki Savi, ter kako ravnati z okoljsko zaščitenim vodnim območjem, na primeru Bara Trskovača. Predstavil se je tudi občinski oddelke za vodovod in oddelek za preverjanja kakovosti in standardov pitne vode.
 Člani društva Laz na arheološkem najdišču Gomolava

Na takšen način poteka izmenjava dobrih praks, znanj in možnosti sodelovanja med projektnimi partnerji, poleg tega pa sodelovanje v evropskih projektih omogoča večjo prepoznavnost našega kraja, občine in države, zato so takšni in podobni projekti več kot dobrodošli. Prihod projektnih partnerjev v Slovenijo bo v mesecu juniju 2018. Društvo Laz je, v letu 2015, tudi že sam bil organizator projekta Evropa za državljane z naslovom Demokratična odgovornost in državljanska udeležba v Evropi, kjer je sodelovalo 14 evropskih držav.