Domov | Zgodilo se je | Uspešno izvedena ...

Uspešno izvedena delavnica "Pomembnost ravnovesja živalskih vrst na vrtu"

V četrtek, 29. oktobra, je Društvo Laz v goste povabilo g. Ivana Esenka, izrednega poznavalca in strokovnjaka na področju proučevanja živalstva in njegovega pomena v vrtni ekologiji.G. Esenko  je napisal vrsto poljudnih in strokovnih člankov in tudi več knjig za otroke, mladino in odrasle.

Kot pravi g. Esenko, vrt ni samo prostor za pridelovanje zelenjave in vzgojo okrasnih rastlin. Urejeno okolje in gojene rastline v njem privabijo tudi številne živali, med katerimi je veliko težavnih vrst, saj nam delajo škodo na pridelkih. Vendar pa je vsaj toliko vrst tudi takšnih, ki jih uvrščamo med vrtnarjeve pomočnice. Med njimi bi lahko našteli opraševalce rastlin in plenilce, ki redčijo vrste glodavcev, gosenice, listne uši in mnoge druge, ki jim teknejo tako zelenjava kot sadje.

Brez ptic pevk na primer in netopirjev, ki v zavetju noči lovijo metuljčke jabolčnega zavijača v sadovnjaku, bi težko pridelali zdrava jabolka. Ugotovljeno je, da je okolje, bolj kot je pestro z vrstami, bolj uravnano. Praktično ne potrebuje našega vmešavanja, saj odnosi med vrstami sami poskrbijo za ravnovesje. Z rabo pesticidov ravnovesje podiramo in vedno znova sprožamo težave, ki jih prej ni bilo oziroma poglabljamo stare.  
 

Udeleženci predavanja so bili ob zaključku  predavatelju zelo hvaležni za  pridobljeno novo znanje, ki je uporabno v vsakodnevnem življenju, še posebej, če živimo na podeželju.