Domov | Zgodilo se je | Predstavitev ...

Predstavitev prostovoljstva na OŠ Šmartno pri Litiji

V četrtek 11. junija 2015 je Društvo za razvoj podeželja LAZ organiziralo predstavitev o prostovljstvu na Osnovni šoli šmartno pri Litiji. 

Devetošolcem smo predstavili možnosti, ki jih prostovoljstvo ponuja mladim. Na razumljiv in zanimiv način smo najprej predstavili naš projekt DOCPIE in vlogo, prostovoljstva v aktivnem državljanstvu. Z učenci smo se pogovarjali, kdo sploh je prostovoljec, kako je s prostovoljstvom v Sloveniji in kakšne možnosti glede prostovoljstva bodo imeli kot srednješolci. Učenci so spoznali, da lahko obvezno šolsko prakso opraviš tudi kot prostovoljec v društvu, spoznali so program EVS, certifikat Youthpass in program mednarodnega priznanja za mlade.
Predstavitev smo združili s predstavniki iz Mladinskega centra Litija, ki so s konkretnimi izkušnjami iz programa EVS popestrili dogajanje. Med njimi sta bili tudi dve prostovoljski iz Poljske in Španije, ki sta učence navdušili s svojo odprtostjo in pripravljenostjo za pogovor.
Učenci so predstavitev zapustili polni novih vtisov in spoznanj, ki jim bodo vsekakor prišli še kako prav.