Domov | Zgodilo se je | Projekt Evropski center za ...

Projekt Evropski center za civilno družbo se nadaljuje tudi v letu 2014

Projektna ekipa Društva LAZ se je med 15. in 20. oktobrom mudila v Banskem, Bolgarija. Tam se je namreč odvijal zaključni sestanek v sklopu projekta ECRC. V sklopu sestanka smo predstavili vse aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v letu 2013. Skupno so bile v sklopu projekta izvedene 3 delavnice ter en dan odprtih vrat.

V Banskem, Bolgarija smo se udeležili sestanka partnerjev, kjer smo poročali o izvedenih aktivnostih. Tekom projekta je nastala pisarna ECCD, Praktični priročnik za razvijanje in upravljanje projektov, ki jih nudi program »Evropa za državljane«, spletna stran  http://ecrc-si.com/, promocijski material in Priročnik za moderatorje. Za boljšo prepoznavnost programa Evropa za državljane, kot tudi naše svetovalne pisarne na Ponoviški 12 smo izvedli 3 delavnice, ki so zajemale različne stopnje pri prijavah na razpise. V prvi delavnici, ki smo jo izvedli maja v Trzinu smo udeležence seznanili z akcijami in podakcijami programa Evropa za državljane ter primeri dobrih praks tekočih in že izvedenih projektov. Julija je sledila je dvo-dnevna delavnica v Tolminu in okolici, kjer smo se osredotočili na aktivno državljanstvo v smislu pobud. Vse akcije programa EZD namreč spodbujajo prav aktivno državljanstvo ter povezovanje državljanov. Udeleženci so na delavnici spisali pobude, ki jih bodo v prihodnje predstavili lokalnim oblastem. Tema zadnje septembrske delavnice je bila snovanje dobrih projektnih prijav. Ko ima potencialni prijavitelj vse podatke o programu, motiv zakaj bi projekt sploh napisal je nujno potrebno tudi vedeti kako spisati projekt, ki bo ocenjevalce prepričal.  V septembru smo izvedli tudi dan odprtih vrat v centru Ljubljane, kjer smo informirali mimoidoče o projektu, programu EZD ter naši svetovalni pisarni. Odkar smo pričeli izvajati projekt smo svetovali večim organizacijam ter občinam. Evropska komisija je pozitivno ocenila dva projekta pri katerih smo svetovali.


Zadnji dan sestanka v Banskem smo izkoristili za planiranje novih aktivnosti v okviru nadaljevalnega projekta. V letu 2014 se bodo pisarne kot je naša ustanovile še v 7-ih partnerskih državah, mreža partnerskih organizacij se bo prav tako povečala. Slovenija še vedno ni najbolj vešča pri črpanju evropskih sredstev kar velja tudi za program Evropa za državljane. V letu 2014 nas torej čaka še dosti dela prihajajo pa tudi nove spremembe v okviru finančnega plana 2014-2020. Pridružite se naši partnerski mreži in si z dobrim partnerstvom zagotovite evropska sredstva.