Domov | Zgodilo se je | Prvi sestanek partnerjev ...

Prvi sestanek partnerjev projekta ECRC v Sofiji - 1.-3.3.2013

 Projekt ECRC - evropski informacijski center za civilno družbo se jje pričel izvajati s 1. januarjem 2013. V prvih dneh marca pa je bil prvi sestanek projektnih partnerjev v Sofiji. V imewnu Društva LAZ, ki je partner na projektu, se je sestanka udeležila predsednica Jelka Babič, ki je tudi vodja projekta. Na sestanku so partnerji iz sedmih držav določili program in strategijo izvajanja projekta in snovali medsebojno sodelovanje.

Dogovorili smo se o celostni grafični podobi projekta, izbrali logo in potrdili strukturo spletnih strani informacijskih oz. resursnih centrov. Dogovorili smo se za podroben program usposabljanja moderatorjev za izvajanje programa Evropa za državljane, ki bo v prvem tednu aprila v Bolgariji.