Domov | Zgodilo se je | Nove informativne table na ...

Nove informativne table na Bregu pri Litiji - 23.4.2013

Društvo LAZ se prepoznava kot lokalni turistično informativni center, zato skrbi za označevanje in informiranje obiskovalce. Ne avtobusnih postajališčih na Bregu pri Litiji in v Tenetišah, smo namestili informativno tablo in zemljevid vasi z označenimi zanimivimi točkami.

Na tabli so označene tudi kmetije s ponudbo, kontakti krajevne skupnosti in društev.
Upajmo, da se bo pred tablami ustavilo veliko obiskovalcev vasi, pa tudi domačinom, ki bodo morda kaj novega izvedeli o vasi.


Vsebino tabel je pripravila Jelka Babič, oblikoval je Anton Lopatič, dia. Uporabo karte je omogočila Geodetska uprava Slovenije,  namestitev folij na steklene stene avtobusnega postajališča je dovolila Občina Litija.