Domov | Zgodilo se je | Zelo dobro obiskana ...

Zelo dobro obiskana delavnica o vrtnarjenju - 15.4.2013

Predavanje "Z nasveti do obilnega pridelka na vrtu skozi vse leto"  smo organizirali ob finančni podpori Občine Šmartno pri Litiji in je bilo za udeležence brezplačno. Potekalo  je v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji. Predavanje je vodila ga. Miša Pušenjak, univ.dipl.inž. kmet., specialistka za zelenjadarstvo in  okrasne rastline na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Mariboru.

Pušenjakova je podala veliko praktičnih nasvetov in opozorila na napake, ki jih delamo  pri sajenju in vzgoji zelenjave in dišavnic na vrtovih in njivah. Poudarila je, da moramo začeti že pri pravilni pripravi zemlje –  oranje, gnojenje – kompost. Zelo pomembna je pravilna izbira sort, zgodnje sorte, pozne sorte, da jih tako tudi sejemo. Ne smemo tudi pozabiti na avtohtone slovenske sorte, ki so prilagojene za naše kraje in našo zemljo. To so napr. slovenske sorte krompirja, ki so prepoznavne po imenih naših rek ( Mura, Pšata, Sora, Vipava..). Poudarila je , da je pri sajenju ali setvi zelo pomembna temperatura zemlje, saj seme korenja kali pri 5 stopinjah 30 dni, pri 15  stopinjah pa 7 dni.  Ravno tako je pomembno za  ostale rastline, da čim prej  vzkalijo. Pojasnila je velik pomen kolobarjenja, vsaj tri leta ne sejemo in sadimo istih rastlin na isto mesto. Omenila je tudi rastline »ki so v sorodu« in ne smejo biti skupaj kot napr. špinača in blitva ker posledično slabo rastejo.  V nadaljevanju je povedala več primerov, kako na naraven način zatiramo škodljivce in bolezni na rastlinah, ki se pojavijo v različnih obdobjih rasti na vrtovih in rastlinjakih.  Na koncu pa je poudarila, ko poberemo pridelke ne  smemo puščati praznih gredic, njiv, ampak posejemo rastline za zeleno gnojenje, ki nam izboljšajo zemljo in preprečijo rast plevela.Predavanju je z zanimanjem prisluhnilo 92 udeležencev iz Občine Šmartno pri Litiji in Občine Litija. To je dokaz, da se vedno bolj zavedamo, kako je pomembna pridelava hrane doma na čim bolj naraven način. Zelo pohvalno je, da je veliko zanimanja tudi med mladimi, ki si še nabirajo izkušnje na tem področju.