Domov | Zgodilo se je | Po nova znanja v Bolgarijo ...

Po nova znanja v Bolgarijo - usposabljanje ECRC 9. - 13.4.2013

V začetku leta 2013 je Društvo za razvoj podeželja Laz začelo izvajati aktivnosti v okviru partnerskega projekta ECRC (European civil resource centre). V projektu sodeluje 7 partnerjev iz Grčije, Latvije, Romunije, Bolgarije, Italije, Avstrije ter Slovenije. Namen projekta je ustanoviti v vsaki sodelujoči državi Evropski informacijski center za civilno družbo, ki bo  lociran v Litiji ter bo nudil pomoč posameznikom in nevladnim organizacijam in občinam pri prijavah in izvajanju projektov programa Evropa za državljane. Program spodbuja aktivno evropsko državljanstvo, srečanja evropskih državljanov in skupne tematske projekte ipd.. 

Projektna aktivnost je tudi usposabljanje  mentorjev in svetovalcev za podporo zainteresiranih, ki bi svoje aktivnosti udejanjali preko programa Evropa za državljane. Seminarja, ki  je potekal med 10-im in 12-im aprilom, smo se udeležili vsi sodelujoči partnerji, ki so vzpostavili trdnejše vezi ter določili nove projektne aktivnosti. V sklopu delavnice so pridobili znanja in kompetence o vodenju  podornega informacijskega centra , ki že deluje na Ponoviški 12 v Litiji. Vrata so odprta vsem, ki iščete nasvet in pomoč pri prijavah na razpise programa Evropa za državljane.  Prvi naslednji rok za prijave je 1. junij.Več  informaciji na spletni strani  http://ecrc-si.com   ali pišite na slovenia@ecrc-si.com