Domov | Aktualno | EUROSKEPTICIZEM ZA EVROPO ...

EUROSKEPTICIZEM ZA EVROPO - PROJEKT JE BIL FINANCIRAN OB PODPORI EVROPSKE UNIJE - PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANA

Castel San Giorgio (ITALIJA) je bil tri dni gostitelj petinšestdesetih državljanov iz Slovenije, Šmartno Pri Litji - Društvo za razvoj podeželja z namenom da bi razpravljali , o Evropski uniji in evroskepticizmu. Kraj srečanja je bilo v Italiji v Castel San Giorgio. Srečanje je potekalo od 1. do 3. junija 2019.

 
  Projekt je s svojimi dejavnostmi spodbudil evropsko ozaveščenost državljanov pobratenih mest in podpiral občutek evropske razsežnosti prek srečanja dveh zgodovinsko različnih skupnosti, ki ste bile preteklosti, celo v konfliktu. Sto šestnajst udeležencev, od katerih je bilo 66 iz Slovenije (Šmartno pri Litiji - Društvo za razvoj podeželja Laz) se je zbralo v Castel San Giorgio, da bi govorili o Evropski uniji in njeni prihodnosti.

Dejavnosti so sezačele že 1. junija s predstavitijo mažoretk, pozdravom obeh predstavnikom občin, ter Društva Laz (uradni partner). Kasneje so predstavili progrram Evropa za državljane, predvsem cilj programa. Podrobno je bil predstavljen podukrep "Town Twinning" zaradi katerega je potekalo to srečanje.
Zvečer smo imeli degustacijo tipičnih lokalnih izdelkov Castel San Giorgio. Pred tem smo popili apreritiv v zgodovinski palači Calvanese. Tukaj smo se medsebojno spoznali in pokazali potencial aktivnega sodelovanja in vse močnejšo potrebo po evropski identiteti. Večer se je končal s pesmijo in plesom, s katerimi smo Slovenci in Italijani pokazali, kako se da povezati kulturno.

2. junij je bil zelo intenziven, saj smo bili člani Društva za razvoj podeželja Laz povabljeni, da skupaj z gostitelji praznujemo Dan republike Italije. Po slavnostnem dvigu italianske zastave smo bili vabljeni na uradno slovestnost in pobratenje med mestoma (twinning). Tukaj smo skupaj z gostitelji Italijani razpravljali o evroskepticizmu v Evropi. Pod zastavo Evropske unije se je okrepil ideal evropske harmonije in solidarnosti med evropskimi narodi. Evropsko himno je zvedel pihalni orkester mesta Castel San Giorgio. Prof. Carmnine Pinto je predaval o euroskepticizmu. Predstavljene so bile platforme, kjer je mogoče aktivno sodelovati v političnem življenju Unije. Vsi smo se strinjali, da je Evropa dosegla v sedemdesetih letih obstoja neverjetne rezultate. Vendar pa je treba poudariti potrebo po preprečevanju napredka nacionalizma in populizma v državah članicah. Udeleženci so predstavili nekaj pomislekov in strokovnjakom zastavili nekaj vprašanj. Pred zaključkom postopka so državljani obeh skupnosti predstavili videoposnetek s predstavitvijo svojih mest.

3. junij je bil namenjen načrtovanju novih pobud na evropski ravni med obema mestoma. Državljani in predstavniki institucij so okrepili idejo okrepitve sodelovanja, pri čemer so zaključili, da je ta projekt le izhodišče za pot sodelovanja, ki je odprta tudi za nove evropske partnerje.