Domov | Aktualno | Zaključni dogodek ...

Zaključni dogodek projekta "H20 WR" v Rumi; podpisan sporazum med partnerstvom

H20 WR „Town Networking and Engaging Citizens 
for the Protection of Water Resources in Europe”
582565-CITIZ-1-2016-2-RS-CITIZ-NT


Projekt "H20 WR - povezovanje mest in vključevanje državljanov za varstvo vodnih virov v Evropi" sofinancira program Evropa za državljane, ukrep 2.2. Mreže mest. Projekt je bil odobren za sofinanciranje v vrednosti 142.500,00 EUR.
Partnerstvo vključuje sledeča mesta/organizacije:
Občina Ruma, Srbija (vodilni partner in prijavitelj)
Turistična organizacija občine Ruma, Srbija
Mesto Našice, Hrvaška
Občina Prag 9, Češka republika
HICS - skupina za človekove inovacije na Madžarskem
Občina Razlog, Bolgarija 
Društvo LAZ, Slovenija

Projekt se osredotoča na varstvo voda, civilno zaščito in izboljšanje vključenosti državljanov v javne in civilne ukrepe, ki se osredotočajo na vodne vire. Splošni cilj H20 WR je povečati sodelovanje državljanov pri ukrepih, usmerjenih v izboljšanje kakovosti vode, varstva okolja in civilne obrambe. Posebni cilji so: 1) Povečati ozaveščenost državljanov o tem, kako uporabljati vrednote in pristope EU pri varovanju vodnih virov in zaščiti skupnosti pred naravnimi grožnjami; 2) Izboljšati sodelovanje med mesti pri izvajanju ukrepov, ki varujejo vodne vire in prebivalce pred naravnimi grožnjami.

Cilji so bili doseženi z organiziranjem 7 dogodkov od marca 2017 do septembra 2018. Dogodki vključujejo mešanico različnih metod, da bi zagotovili izmenjavo znanja in najboljših praks ter vzpostavili nove povezave med partnerji. Med dogodki, ki so potekali, so bili:

• Kick off dogodek v Rumi, Srbija (od 8. do 10. marca 2017) - V organizaciji občine Ruma in Turistične organizacije občine Ruma

• 2. dogodek v občini Praga 9 (od 24. do 26. maja, 2017) - organizira občina Praga 9

• 3. dogodek v občini Razlog (od 13. do 15. ure, 2017) - organizira občina Razlog

• 4. dogodek v Pecsu in Szigetvaru, Madžarska (od 11. do 13. aprila 2018) - v organizaciji HICS - skupina za človekove inovacije

• 5. dogodek v Nasice, Hrvaška (16.-18., 2018) - organizira Mesto Našice

• 6. dogodek v Litiji in Šmartu pri Litiji, Slovenija (od 14. do 16. junija 2018) - v organizaciji društva LAZ

• Zaključni dogodek v Rumi in Irigu (11. in 13. septembra 2018) - V organizaciji občine Ruma in Turistične organizacije občine Ruma.

S podpisom mrežnega sporazuma med partnerji na zaključnem dogodku bo partnerstvo še naprej sodelovalo, da bi dolgoročno obravnavalo vprašanja varstva voda (in druga povezana vprašanja).

 

Podpis sporazuma mreže na tiskovni konferenci

Za več informacij o projektu, poglejte na spodnje povezave.

Facebook stran: https://www.facebook.com/H20-WR-Engaging-Citizens-for-the-Protection-of-Water-Resources-in-Europe-2060847467481388/?ref=bookmarks

·         YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCR6iChWu2BVJ8pNjCCffktw

·         Vodnik dobrih praks:  http://www.srce-me-povezuje.si/UserFiles/File/drustvolaz/H20%20projekt/H20%20WR%20-%20SLO%20(wecompress_com).pdf

·         Fotoknjiga:

·         Uradno projektno poročilo: http://www.srce-mepovezuje.si/UserFiles/File/drustvolaz/H20%20projekt/H20%20zaklju%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20-%20sl.pdf