Domov | Aktualno | Odhajamo na srečanje v ...

Odhajamo na srečanje v Brno v okviru projekta programa Evropa za državljane

Projekt »Kulturna dediščina EU nas združuje« bo v 3 dneh od 21. do 23. septembra 2018 združila udeležence iz dveh držav, iz Češke in Slovenije. V Brnu in Zastavki (CZ) bodo udeleženci iz Šmartnega pri Litiji oz. Jablaniške doline (SI) in Zastavke (CZ) sodelovali v različnih aktivnostih, ki krepijo aktivno evropsko državljanstvo in prispevajo k obeleževanju letošnjega evropskega leta kulturne dediščine. 
Cilji projekta je krepitev mednarodnih povezav in sodelovanja, izmenjava dobrih praks, medkulturnost, transnacionalnost, spodbujanje državljanstva EU, krepitev prostovoljstva, pozitiven odnos lokalne skupnosti in EU ter odkrivanje kulturne dediščine in zakaj je to pomembno za cilj - spodbujati več ljudi k odkrivanju in vključevanju v evropsko kulturno dediščino ter krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Prijavitelj projekta je Društvo Laz, partner je Mikroregija Kahan, Zastavka, Češka republika.

Dogodek se bo začel v petek z uvodnim spoznavanjem udeležencev in obiskom primerov dobre prakse na področju varstva kulturne dediščine. Delovni dan se bo nadaljeval z delavnico: razumevanje Unije, zgodovina in raznolikost ter sedanje spremembe zaradi migracije in okrogle mize: evropsko leto kulturne dediščine in prispevek mest. Na večeru v Zastavki se bodo partnerji projekta predstavili. Predsednik mikroregije Kahan bo govoril o EU.

Udeleženci se bodo v soboto udeležili mednarodnega festivala manjšin "Babylonfest" v Brnu, kjer bo nastopil zbor ŽPZ Laz iz Jablaniške doline, Člani društva LAZ bodo na stojnici predstavili slovenske domače jedi in ponudili promocijsko gradivo o Sloveniji ter predstavili turistično ponudbo občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Popoldan bodo predstavljena manjšinska vprašanja in udeležba depriviligiranih skupin državljanov pri soodločanju, študentje gimnazije iz Zastavke v Brnu bodo z mladimi udeleženci iz Slovenije izvedli delavnico o EU in kulturni dediščini. Na dogodku v gimnaziji bo nastopil tudi ŽPZ LAZ. Sledil bo zabavni medkulturni ečer.

V nedeljo bo srečanje zaključeno z ocenjevanjem projekta ter načrtovanjem sodelovanja v prihodnosti.
Mladi bodo posneli film o projektu na način kot oni vidijo. 

Projekt Kulturna dediščina EU nas združuje s št. 601233-CITIZ-1-2018-1-SI-CITIZ-TT sofinancira Evropka komisija iz programa Eropa za državljene.