Domov | Aktualno | Na osnovnih šolah v ...

Na osnovnih šolah v Litiji in Šmartnem pri Litiji predstavljamo naše učne programe - 6.oktober 2016

 Društvo Laz je eno od 85 nevladnih organizacij, ki so se vključila v akcijo NVO gre v šolo. Akcija je dobra priložnost, da predstavimo naše programe za učence osnovnih šol. Kar nekaj šol redno obiskuje našo stalno razstavo zbirke prodnikov na Bregu pri Litiji. Želimo pa si, da bi bilo obiska še več in da bi bile spoznavanja domačega okolja, reke Save, nastanka zemlje in zgodb, ki jih pripovedujejo savski prodniki deležne vse generacije učencev litijskih in šmarskih šol, kot tudi iz drugih slovenskih krajev. V  četrtek 6. oktobra  se bomo predstavljali na Osnovni šolo Litija od 8:30 do 12:30, popoldne od 16. do 19. ure pa na osnovni šoli v Šmartnem pri Litiji

Pobudnika akcije sta Stičišče NVO osrednje Slovenije ter ZLHT Regionalni center NVO.  Cilj akcije je spodbuditi povezovanje nevladnih organizacij (NVO) z osnovnimi šolami v lokalnem okolju. Nevladne organizacije v lokalnem okolju lahko s svojim delovanjem in programi ponudijo doživljajski in izkustven način izobraževanja mladih. 

Namen akcije »NVO gre v šolo« je predstavitev nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti, programov in projektov učencem in učiteljem, seznaniti učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi z možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno okolje ter vključitev dejavnosti oziroma programov nevladnih organizacij v izvajanje šolskega učnega načrta.

V  šolskem letu 2016/2017 se v tednu otroka   akcija » NVO gre v šolo« izvaja v dneh od 4. do 8.oktobra v osrednjeslovenski, zasavski in severno primorski regiji. Akcija prispeva k vspostavljanju lokalni partnerstev in med-sektorskim sodelovanjem med  osnovno šolo in nevladnimi organizacijami iz lokalnega okolja. 

Prikazan je element OŠ Šmartno pri Litiji.jpg