Domov | Aktualno | Uspešno izveden projektni ...

Uspešno izveden projektni dogodek "Civil society open university"

V četrtek, 24. 9. 2015, je Društvo za razvoj podeželja LAZ organiziralo 4. dogodek v okviru projekta Demokratična odgovornost in državljanska udeležba v Evropi - DOCPIE z naslovom »Civil society open university«. Projekt DOCPIE sofinancira Evropska unija preko programa Evropa za državljane.
V okviru dogodka so potekale štiri aktivnosti: mednarodna konferenca, promocija pravic državljanov in zbiranje mnenj na festivalu NVO - LUPA, usposabljanje za razvoj projektnih idej in prijav na razpise programa Evropa za državljane ter medkulturni večer.

MEDNARODNA KONFERENCA

Na mednarodni konferenci z naslovom Državljanska participacija v EU v času nezaupanja smo predstavili možnosti demokratične udeležbe in uspešne metode ter načine za spodbujanje vključevanja državljanov v procese odločanja na ravni EU. Tema konference je pritegnila kar nekaj poslušalcev, ki sta jih v uvodu pozdravila predsednica Društva LAZ Gabrijela Babič in župan Mestne občine Ljubljane, Zoran Janković, ki je izpostavil pomembnost projektov kot je DOCPIE pri aktivaciji ljudi, predvsem v današnjih časih, ko se Evropa sooča z veliko begunsko krizo in so na preizkušnji naše vrednote in solidarnost.
 
 
Nataša Šip iz Predstavništva evropske komisije v Sloveniji je v svojem prispevku predstavila delo evropskih institucij in postopke sprejemanja odločitev. Izpostavila je novo strategijo dela evropske komisije, ki temelji na tem, da EU komisarji več dela opravijo na terenu. Na ta način pa želijo vzpostaviti boljše povezave z državljani – EU ima 500 milijonov prebivalcev, zato je težko upoštevati vsa mnenja, kar se rešuje s strukturirano debato na ravni EU.  
Simon Delakorda iz INEPE je poudaril, da imamo prebivalci EU na voljo različne mehanizme demokratičnega vplivanja. Izkušnje z mehanizmom evropske državljanske pobude kažejo na to, da je uspešnost demokratičnih postopkov odvisna od zaupanja državljanov. To pa se vzpostavlja z ustrezno informiranostjo, preglednostjo, vključenostjo in učinkovitostjo postopkov.
Tina Michieli je izpostavila povezanost vseh ravni, saj EU ni nekaj zunanjega in nekaj kar se dogaja le v Bruslju. Poudarila je tudi, da se evropska politika izvaja na državni ravni, državljani pa lahko v dialog z odločevalci vstopamo na vseh ravneh, da je za oblikovanje evropskih politik je pomembno sodelovanje  z nacionalnimi ministrstvi in da če vložim našo energijo in posredujemo videnje ureditve na nekem področju pričakujemo odziv.
 
     
        

Na konferenci so svoje metode za povečanje demokratične udeležbe državljanov predstavili tudi partnerji projekta DOCPIE, ki so pripravili primere dobrih praks iz svojih držav.
Ob koncu sta Gregor Stamejčič in Lucija Govedič iz Iniciative mestni zbor Maribor udeležencem konference predstavila metode moderiranja in vodenja razprave o zaupanju, vključenosti in solidarnosti v EU in med evropskimi državljani. Udeleženci so to preizkusili tudi v praksi.

DELAVNICA

Uspešno izvedena in dobro obiskana je bila tudi popoldanska delavnica »Usposabljanje za razvoj projektov in prijav na razpise programa Evropa za državljane«, kjer so udeleženci spoznali možnosti financiranja projektov s sredstvi EU. Predstavljeni so bili nekateri uspešni projekti ter metode za spodbujanje demokratične udeležbe in inovativne metode za razvoj projektov in pristopi za izgradnjo mednarodnih partnerstev. 

STOJNICA DOCPIE NA FESTIVALU LUPA 

Na stojnici DOCPIE na festivalu LUPA na Prešernovem trgu v Ljubljani so predstavniki Društva LAZ zbirali mnenja o civilni udeležbi na ravni EU in promovirali pravice državljanov v EU. Med festivalom se je na odru odvila tudi debata ZA in PROTI v kateri so sodelovali srednješolci. 

MEDNARODNI VEČER

Celodnevno dogajanje se je zaključilo s srečanjem projektnih partnerjev na medkulturnem večeru, ki je bil posvečen različnosti, tradiciji in bogastvu kulturnega in jezikovnega okolja Evrope. Projektni partnerji so preko plesa in kulinarike spoznali slovensko kulturo, prav tako pa so tudi oni s kulinariko, plesom, petjem itd. predstavili svoje dežele.