Domov | Aktualno | 24. septembra bomo gostili ...

24. septembra bomo gostili dogodek projekta DOCPIE


Projekt DEMOKRATIČNA ODGOVORNOST IN DRŽAVLJANSKA UDELEŽBA V EVROPI - DOCPIE, ki ga sofinancira Evropska unija preko programa Evropa za državljane, bo v tednu državljanske participacije, v Ljubljani gostil celodneven dogodek na štirih prizoriščih. Društvo LAZ, koordinator 15 partnerjev iz 13-ih držav vas vabi, da se udeležite dogodkov.

V okviru dogodka bodo potekale štiri aktivnosti:

 • mednarodna konferenca,
 • promocija pravic državljanov in zbiranje mnenj na festivalu NVO - LUPA,
 • usposabljanje za razvoj projektnih idej in prijav na razpise programa Evropa za državljane ter
 • mednarodni večer.

Udeležba je brezplačna. Projekt DOCPIE je sofinanciran s strani Evropske unije s programom Evropa za državljane. 

Državljanska participacija v EU v času nezaupanja
MEDNARODNA KONFERENCA 

Kdaj: četrtek 24. 9. 2015 med 9:00 in 13:00
Kje: konferenčna dvorana, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Na mednarodni konferenci v okviru dogodka "CIVIL SOCIETY UNIVERSITY", bomo predstavili možnosti demokratične udeležbe in uspešne metode ter načine za spodbujanje vključevanja državljanov v procese odločanja na ravni Evropske unije.
Po najnovejših rezultatih Evrobarometra je razvidno, da je zaupanje v EU še vedno nizkih 40 %. Na konferenci bo izpostavljen problemski vidik demokratične odgovornosti in državljanske udeležbe v Evropi, saj ima nezaupanje v elite in institucije močan emocionalni naboj in se je o tem potrebno pogovarjati.

Predstavljena bodo orodja, kot tudi primeri dobrih praks v partnerskih državah. V zadnjem delu pa bodo udeleženci praktično preizkusili metodologijo za usmerjanje dialoga o aktualnih evropskih temah.

Dnevni red konference :  

08:30

Registracija udeležencev

09:00    

Uvodni nagovor in pozdrav; Gabrijela Babič, predsednica Društva za razvoj podeželja LAZ
Pozdravni nagovor; Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana 

09:15

Sredstva demokratične udeležbe v zadevah EU in e-demokratična participacija

 • Metode demokratične udeležbe v zadevah EU, predstavitev primerov in izkušenj v zvezi z državljansko pobudo in posvetovanji, Simon Delakorda, INEPA 
 • Odločanje v EU in vloga Evropske komisije med državljani, Nataša Šip, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

09:45

Aktivna demokratična vključenost posameznikov ZA in PROTI
Razprava udeležencev 
Moderator: Tina Michieli

10:00

Odmor za kavo 

10:15

Metode za povečanje udeležbe državljanov

 • Načini povečanja državljanske participacije - izkušnja nevladne organizacije, Maja Selan, Fundacija Roberta Schumana, Poljska
 • Vpogled v evropske teme skozi projekte, Endre Balassa, občina Bačka Topola, Srbija 
 • Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora, Gregor Stamejčič, Iniciativa mestni zbor, Maribor, Slovenija
 • Aktiviranje mladih, Antonio Davitkovski, EGRI Kriva Palanka, Republika Makedonija 
 • Priložnosti EU financiranja za občine in NVO- kako zgraditi trajnostno in vitalno mrežo mest, Bela Zsolt Gergely, občina Kistarcsa, Madžarska
 • Spodbujanje državljanske aktivnosti občanov, Zoran Hegedić, občina Breznički Hum, Hrvaška

11:15

Delavnica "CIVIL SOCIETY OPEN UNIVERSITY"
Spoznavanje metode moderiranja in vodena razprava o zaupanju, vključenosti in solidarnosti v Evropski uniji in med evropskimi državljani
Moderatorja: Gregor Stamejčič in Lucija Govedič
Iniciativa mestni zbor

13:00 

Zaključek konference

Vsa vprašanja in razprave, ki se bodo razvile v času konference, bodo sproti objavljena na družbenih omrežjih (FB, Twitter), predstavitve predavateljev pa bodo v tiskani verziji dosegljive v projektni brošuri in na projektni spletni strani. Na ta način bo potekalo učenje, izmenjava izkušenj in dobrih praks. 

 Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje.


http://www.srce-me-povezuje.si/UserFiles/Image/drustvolaz/DOCPIE/Prijava(1).png

 

Usposabljanje za razvoj projektnih idej in prijav na razpise programa Evropa za državljane
DELAVNICA 

Kdaj: četrtek 24. 9. 2015 med 13:30 in 17:00
Kje: konferenčna dvorana, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana


Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali možnosti financiranja projektov s sredstvi Evropske unije, predvsem programa Evropa za državljane. Predstavljeni bodo nekateri uspešni projekti, financirani iz sklopa 2 - Demokratično delovanje in državljanska udeležba (ukrepi: pobratenje mest, Mreže mest, Projektni civilne družbe). 

Predstavljene bodo metode za spodbujanje demokratične udeležbe državljanov, kot tudi inovativne metode za razvoj projektov ter pristopi za izgradnjo mednarodnih partnerstev. 

Izvajalki: Darja Sekula Krstič, Stičišče NVO osrednje Slovenije; Tina Michieli, projektna svetovalka 

Dnevni red delavnice:  

13:30-14:00  

Priložnost za aktivno državljanstvo s pomočjo EU programov

Predstavitev možnosti financiranja projektov v okviru programov EU,
predvsem programa Evropa za državljane 

14:00-15:00

Predstavitev dobrih praks projektov aktivnega državljanstva prek programa Evropa za državljane

Predstavitev uspešnih projektov programa v okviru sklopa 2 - Demokratično delovanje in
državljanska udeležba (ukrepi: Pobratenje mest, Mreže mest in projekti civilne družbe)

15:00-17:00

Razvoj projektnih idej skozi skupinsko delo

Več o delavnici in o prijavi si poglejte TUKAJ

http://www.srce-me-povezuje.si/UserFiles/Image/drustvolaz/DOCPIE/Prijava(1).png

 

Promocija pravic državljanov in zbiranje mnenj 

Kdaj: četrtek 24. 9. 2015 med 11:00 in 20:00
Kje: DOCPIE stojnica, Prešernov trg, Ljubljana

Promocijski dogodki DOCPIE v okviru festivala Lupa so namenjeni informiranju o možnostih državljanske udeležbe in državljanskih pravicah v EU ter zbiranju mnenj o udeležbi državljanov na ravni EU.

Festival LUPA je tradicionalna predstavitev slovenskih nevladnih organizacij, ki povezujejo okoli milijon prebivalcev po vsej Sloveniji. Festival sovpada s tednom državljanske participacije.

 • Info točka o državljanskih pravicah v EU in spoznavanje EU ('Kiosk Evropa')
 • Debata mladih: Aktivna demokratična vključenost posameznikov ZA in PROTI ( ob 14. uri, na odru na Prešernovem trgu)
 • Predstavitev metode dela Iniciative mestni zbor Maribor
 • Interaktivne promocijske dejavnosti za obiskovalce
 • Zbiranje mnenj s pomočjo vprašalnikov
 • "Evropski otroški kotiček"

Mednarodni večer 

Kdaj: četrtek 24. 9. 2015 ob 20:00
Kje: Gostilna Pustov mlin, Cerovica, Šmartno pri Litiji  

Celodnevno dogajanje bo zaključilo srečanje 15-ih projektnih partnerjev iz 13-ih držav na medkulturnem večeru. Gostitelji, člani Društva LAZ, bodo s Folklorno skupino Javorje in tradicionalno kulinariko predstavili del slovenske kulture. Prav tako bodo projektni partnerji predstavili svoje dežele preko kulinarike, petja, plesa itd. Večer bo posvečen različnosti, tradiciji in bogastvu kulturnega in jezikovnega okolja v Evropi. 

 

Udeležite se enega ali vseh dogodkov in prispevajte k promociji aktivnega državljanstva.