Domov | Aktualno | Svetovni dan turizma

Svetovni dan turizma

V soboto,  27. septembra obeležujemo SVETOVNI DAN TURIZMA. Letošnja tema  "Turizem in razvoj skupnosti", izpostavlja turizem kot vezni člen med različnimi skupnostmi oziroma poudarja vlogo različnih skupnosti pri udejanjanju trajnostnega razvoja turizma. Dan turizma, smo v okviru projekta Mreža evropskih centrov za podporo civilne družbe, ki ga izvaja društvo LAZ, obeležili s prenosom iskušenj o vključevanju lokalne skupnosti in društev v razvoj turizma. 

V sredo 24.9.2014 smo se udeležili okrogle mize in delavnice na Pijavi Gorici, kjer je več kot 40 zainteresiranih udeležencev razpravljalo o potencialih občine Škofljica za razvoj turizma in potrebnih ukrepih za hitrejši razvoj. Izpostavljeno je bila potreba po povezovanju vseh akterjev in zlasti bolj izrazita opredelitev občine, da je turizem razvojna priložnost. Oboje bi bilo potrebno tudi v naši občini. 

 

 

O svetovnem dnevu turizma si preberite sledečo poslanico:

Sporočilo generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) Taleba Rifaja.


Z vsakim potovanjem, uporabo javnega prevoza ali nakupom izdelkov na lokalnem trgu prispevamo k dolgi vrednostni verigi, ki ustvarja delovna mesta, zagotavlja preživljanje, krepi moč lokalnih skupnosti in prinaša nove priložnosti za boljšo prihodnost.

Tema svetovnega dneva turizma 2014 – turizem in razvoj skupnosti poudarja zmožnost turizma, da spodbuja ustvarjanje novih družbenih in gospodarskih priložnosti in boljše preživljanje za skupnosti po svetu, ter opozarja na ključno vlogo, ki jo ima sodelovanje skupnosti pri napredovanju trajnostnega razvoja.

Turizem je gospodarska dejavnost, ki temelji na ljudeh in socialni interakciji in je zato lahko uspešna le, če pritegne lokalno prebivalstvo s prispevanjem k družbenim vrednotam, kot so sodelovanje, izobraževanje in okrepljena lokalna uprava. Pravega razvoja turizma pa ne more biti, če tak razvoj kakor koli škoduje vrednotam in kulturi gostiteljske skupnosti ali če družbenih in gospodarskih koristi, ki jih prinaša turizem, ne uživa tudi lokalna skupnost. Kakor je navedeno v Svetovnem etičnem kodeksu Svetovne turistične organizacije, "mora biti lokalno prebivalstvo povezano s turističnimi dejavnostmi in si pravično deliti gospodarske, družbene in kulturne koristi, ki jih ustvari".Ob približevanju leta 2015, ki je določeno kot rok za razvojne cilje tisočletja Združenih narodov, in pripravi na prevzem novih ciljev
trajnostnega razvoja je letošnji svetovni dan turizma priložnost za okrepitev prispevka turizma h gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti. Krepitev moči posameznikov in skupnosti po vsem svetu in na vseh ravneh s pomočjo turizma je lahko temeljni korak na poti k tem ciljem.

Ob svetovnem dnevu turizma 2014 bi rad povabil vse deležnike v turizmu in gostiteljske skupnosti, da se združijo in praznujejo ta dan kot simbol naših skupnih prizadevanj, da turizem postane resnični steber razvoja skupnosti in da razvoj skupnosti postane temelj trajnostnejšega turizma.

Taleb Rifaj, generalni sekretar Svetovna turistična organizacija (UNWTO)