Domov | Aktualno | Sodelovanje občine ...

Sodelovanje občine Šmartno pri Litiji in Hrvaške občine Breznički Hum

Občina Šmartno pri Litiji je spomladi v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja LAZ prijavila projekt na temo pobratenja mest v okviru programa Evropa za državljane. Projekt z nazivom LAGEX je Evropska komisija odobrila. Aktivnosti se bodo izvajale v prvi polovici novembra 2012. Predstavnike občine Šmartno pri Litiji bodo gostili predstavniki občine Breznički Hum in lokalne akcijske skupine LAG PRIZAG, tema projekta pa se nanaša na razvoj podeželja in prenos dobrih praks pri delovanju lokalnih akcijskih skupin v obeh državah. Obe občini praznujeta občinski praznik 11-ega novembra in ob tej priložnosti je na ta dan predviden tudi podpis memoranduma o nadaljnjem sodelovanju obeh občin.

Cilj tovrstnih projektov je utrditi povezave vezave državljanov Evrope za bodoča sodelovanja.  Projekt  LAGEX bo prispeval k mednarodnemu delovanju občine, snovanju skupnih čezmejnih projektov in ne nazadnje k bolj povezani Evropi, kar je tudi cilj programa Evropa za državljane.

Srečanje bo potekalo  od 9. do 11. novembra 2012. Avtobus bodo napolnili aktivni predstavniki lokalne skupnosti  iz vrst svetnikov, društev in seveda župan s sodelavci. Društva, ki imajo izkušnje z izvajanjem projektov LAS, bodo le-te predstavila Hrvatom, slednji pa nam bodo pokazali zanimivosti hrvaškega Zagorja in prireditve ob Martinovem.

Prijave zbira Društvo LAZ, tel. 070 303 321, prispevek  udeležencev 10 EUR.      

Program v priponki.