Domov | Aktualno | Društvo za razvoj ...

Društvo za razvoj podeželja LAZ v javnem interesu

Društvo LAZ je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uspešno zaprosilo za status društva, ki deluje v javnem interesu na področju razvoja podeželja.

Društvo LAZ je uspešno zaprosilo za status društva, ki deluje v javnem interesu na področju razvoja podeželja. To pomeni, da društvu lahko vsi zavezanci za plačilo dohodnine namenite 0.5 % dohodnine. Zaradi tega ne boste nič na slabšem – razlika je le v tem, da bo 0.5 % plačane dohodnine šlo društvu, in ne v državni proračun.

Društvu LAZ tako ne bo več treba plačevati upravnih taks, poleg tega pa se status v javnem interesu na razpisih točkuje z dodatnimi točkami.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenite 0.1 %, 0.2 %, 0.3 %, 0.4 % ali 0.5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0.5 %.

Kako lahko to storite? Zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko izpolnite na spletu z uporabo aplikacije e-Davki ali natisnete izjavo , ki jo pošljete ali oddate na DURS-u, lahko pa se osebno oglasite na pristojnem davčnem uradu in zahtevo podate ustno na zapisnik.