Domov | Aktualno | Spodbujanje aktivnega ...

Spodbujanje aktivnega državljanstva na delavnici v Tolminu - 6. in 7.7.2013

Puntarski dnevi v Tolminu - prireditev ob 300 letnici tolmiskih puntov, smo uporabili kot istočnico za delavnico za spodbujanje aktivnega državljanstva. Društvo LAZ, ki v letu 2013 izvaja projekt ECRC - Evropski informacijski center za civilno družbo je organiziralo zanimiv dvodnevni program, ki se ga je udeležilo okoli 40 predstavnikov društev in lokalne skupnosti.
Na razpravi v Tolminu, ki smo jo piomenovali "Nekdaj do sprememb s puntom, danes z državljansko pobudo" smo v uvodu slišali zgodovinski oris razmer v družbi v času puntov, ki ga je na primerjalni način z današnjim časom podala kustosinja tolminsnkega muzeja, etnologinja Karla Kofol, Svoj pogled  na sodelovanje z aktivnimi državljani in lokalnimi pobudami je podal župan občine Tolmin, gospod Uroš Brežan. Postopek od pobude državljanov do odločitve občinskega sveta sta pojasnila občinska svetnika - Jože Ponebšek iz občine Šmartno pri Litiji in Jože Režonja iz občine Tolmin.
Sledila je delavnica.

Katarina Možina je predstavila Evropski informacijski center civilne družbe, ki ga upravlja Društva LAZ in program Evropa za državljane. 


Delo v skupinah je bilo zelo živahno. Delavnico je moderirala Tjaša Bajc, ki se je za to delo v okviru projekta ECRC spomladi usposabljala v Sofiji.
Pobude so skupine predstavile ob zaključku delavnice. 


Ožja delovna skupina iz vrst prebivalcev, ki so podale pobude in predstavnikov lokalne skupnosti bo v jeseni nadaljevala delo in za izbrane prioritetne predloge pripravila pobudo za predložitev na občino. Pri tem jim bo pomagala pisarna Evropskega informacijskega centra za civilno družbo, ki deluje v Litiji na Ponoviški 12. 

Če potrebujete pomoč pri oblikovanju civilnih pobud ali prijav na razpise programa Evropa za državljane, pokličite na 070 303 321.