Domov | O nas | Vodstvo društva

Vodstvo društva

Predsednik:          Jože Boštjančič
Podpredsednik:   Matej Blejec
Tajnik:                     Anton Tomec
Blagajničarka:      Marija Kralj
Član:                      Franc Pavrič
Član:                      Anton Podboršek
Članica:                 Miro Rus
Član:                      Albin Reven
Član:                      Tomaž Stramšak