Domov | O nas | O društvu

O društvu

Čebelarsko društvo Mengeš je bilo ustanovljeno 28. 12. 1995 na pobudo takratnega predsednika Čebelarske družine Mengeš Mateja Blejca. Matej Blejec je bil tudi izvoljen za prvega predsednika društva in je uspešno vodil društvo do januarja 2008, ko je vodenje društva prevzel Jože Boštjančič.

Danes ima društvo 62 članov iz Mengša in širše okolice. Vsak nov član je pri nas vedno dobrodošel, kajti le tako organizirani bomo lahko kos sodobnemu načinu čebelarjenja, da bomo imeli zdrave in močne čebelje družine. S svojim strokovnim delom in nasveti je društvo pripomoglo, da uspešno čebelarimo s 1250 čebeljimi družinami. Naši čebelarji nismo utrpeli večje izgub čebeljih družin, le v nekaterih primerih, ko so bile izgube zelo velike zaradi zastrupitve s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Člani društva se udeležujemo strokovnih predavanj ČZS, vsakoletnega tradicionalnega državnega posveta in mednarodne prodajne razstave v Celju, strokovnih ekskurzij …
Že vrsto let pripravljamo v sodelovanju z Osnovno šolo Mengeš mesec čebelarstva na šoli. Zelo uspešno smo se vključili v vseslovensko akcijo ČZS »Med slovenskih čebelarjev za zajtrk v vrtcih in šolah«. Člani društva uspešno sodelujejo na raznih ocenjevanjih čebeljih pridelkov, kot je ocenjevanje medu, medenih pijač in na teh tekmovanjih dosegajo naši člani odlične rezultate. V letošnjem letu smo začeli z debatnimi večeri, ki jih organiziramo enkrat mesečno.

Člani društva dobro sodelujemo s sosednjimi čebelarskimi društvi, z Občino Mengeš in z drugimi društvi v Občini, posebno s Turističnim društvom Mengeš.
Skrbimo tudi za čistost Krajnske sivke z nabavo plemenskih matic ter tudi za čistost narave, zato se udeležujemo vsakoletnih čistilnih akcij v našem kraju.
V našem društvu tudi skrbimo, da naše znanje in izkušnje ne bodo šle v pozabo, zato deluje čebelarski krožek. Učenci krožka spoznavajo življenje čebel tako pri teoretičnem kot praktičnem pouku. Praktični pouk je pri društvenem čebelnjaku na katerega smo vsi zelo ponosni, saj je star že več kot 100 let.