Domov | Zgodilo se je | Čebelarsko društvo ...

Čebelarsko društvo Tržič letos praznuje 75. obletnico delovanja

  V letošnjem letu Čebelarsko društvo Tržič praznuje 75. letnico obstoja odkar je bila ustanovljena čebelarska družina Tržič, ki se je kasneje preimenovala v Čebelarsko društvo Tržič.

V poročilu o delu za leto 2021 je predsednik Upravnega odbora g. Vinko Perne zapisal, da leto 2021 za čebelarje ni bilo prijazno, predvsem zaradi Covida19, čebelam je najbolj škodovala aprilska pozeba in majsko slabo vreme. To je povzročilo daljše obdobje brez paše in tako smo doživeli eno najslabših čebelarskih sezon v zadnjem obdobju. Delo upravnega odbora društva je potekalo dobro, mesečna srečanja so potekala redno, nadaljevali smo z vlaganji v opremo društvenega čebelnjaka, ena večjih naložb je bila nakup čebelarske tehtnice z vremensko postajo, ki nam jo je uspelo kupiti tudi s pomočjo sredstev pridobljenih na razpisu Agencije za kmetijske trge RS. V sodelovanju z Domom Petra Uzarja je bil na njihovem vrtu ogledni panj s čebelami, za katerega skrbi član društva g. Bogomir Snedic.

V nadaljevanju so bila predstavljena še poročila blagajničarke, tajnika in nadzornega odbora, prvič je bila predstavljena čebelarjem tudi spletna stran Čebelarskega društva in sicer na spletni povezavi http://www.srce-me-povezuje.si/cdtrzic/. Po obravnavi so bila poročila soglasno potrjena. Po sprejetju letnih poročil so dobili besedo tudi gostje, čebelarje so tokrat pozdravili, g. Tomaž Pogačar v imenu Čebelarske zveze Slovenije, g. Anže Perčič v imenu Čebelarske zveze Gorenjske ter mag. Borut Sajovic v imenu Občine Tržič.

Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja članom društva za doprinos in delo v Čebelarskem društvu Tržič. Podeljene so bile značke zvestobe Čebelarske zveze Slovenije, prejeli so jih naslednji člani društva: značko zvestobe za deset let sta prejela Mirjana Kvas in Franc Papler, značko zvestobe za dvajset let članstva sta prejela Anton Meglič in Nace Valjavec, značka zvestobe za petdeset let članstva je bila posthumno podeljena Jožefu Megliču. Odlikovanje Antona Janše III. stopnje je prejela Ida Žnidaršič Meglič. Na koncu je predsednik Čebelarskega društva Tržič še enkrat čestital dobitnikom značk zvestobe in odlikovanja, vsem prisotnim članom in gostom se je zahvalil za doprinos k delu društva ter vse povabil k druženju.