Domov | Zgodilo se je | Veliki traven in rožnik - ...

Veliki traven in rožnik - čebelam cvetoč krožnik

Pobuda Veliki traven in rožnik - čebelam cvetoč krožnik, je bila realizirana pa predlog predsednika Čebelarske zveze Gorenjske g. AnžetaPerčiča in predstavnice Zavoda Tri-Grozd NVO Gorenjske ga. Nine Arnuš.

V projekt je vključena tudi bčina Tržič, ki je pripravla ca. 2000 m2 javnih ovršin za sejanje mešanic cvetlic in travniškega cvetja. Naše društvo je v projektu poskrbelo za razdelitev semen ter za sejanje semen ob čebelnjakih članov društva. V četrtek 6. maja smo na občini Tržič predali mešanico semena cvetlic in travniškega cvetja predstavnikom občine, ob tem je župan Mag. Borut Sajovic podpisal zavezo župana, ki ga zavezuje, da se bodo na občini prizadevali za: zasaditev medovitih rastlin, biotsko raznovstnost, trajnostno sobivanje med človekom in naravo, ozaveščanje pri izbiri gnojil in pesticidov pri vrtnarjenju ter izdelavo načrtov košenj, ki bodo prijaznejši do žuželk.

Predaja semen cvetlic in travniškega cvetja ter podpis zaveze župana na občin Tržič 6. maja 2021.
(foto: arhiv občine Tržič)