Domov | Zgodilo se je | 74. občni zbor

74. občni zbor

 Letošnji občni zbor je bil zaradi epidemije Covid-19 organiziran dopisno

74. občni zbor Čebelarskega društva Tržič

V letošnjem letu je Čebelarsko društvo Tržič organiziralo že 74. zbor članov društva odkar je bilo ustanovljeno leta 1947. Lansko in letošnje leto močno zaznamuje še vedno trajajoča epidemija Covid-19, ki prepoveduje združevanje nad deset oseb, kar nam onemogoča organizacijo klasičnega občnega zbora, zato smo na sestanku Upravnega odbora v začetku marca sklenili, da letošnji zbor članov Čebelarskega društva organiziramo dopisno, torej z glasovanjem po pošti. Vsi člani društva so po pošti prejeli letno poročilo za leto 2020 in plan dela za naslednji dve leti, ter povabilo k glasovanju po pošti na posebnem glasovalnem listu. Glasovanje po pošti je potekalo v času od 15. marca do 23. marca, glasovanja po pošti se je udeležilo 42 od 58 članov, kar je dobrih 72 % vseh članov društva, vsi predlagani sklepi so bili potrjeni z več kot dvotretjinsko večino vseh članov društva.
V poročilu o delu za leto 2020 je predsednik Upravnega odbora g. Vinko Perne zapisal, da je bilo leto 2020 nekaj posebnega vendar ne v pozitivnem smislu. Načrtovani dogodki so večinoma odpadli, je pa bilo tudi nekaj izjem o katerih je potrebno spregovoriti. Redne mesečne sestanke smo v lanskem letu organizirali vse razen v mesecu aprilu. Na vseh sejah smo upoštevali predpisano razdaljo, število prisotnih ter uporabljali zaščitna sredstva, ko so se razmere še bolj zaostrile smo sestanek organizirali s pomočjo aplikacije zoom, to tehnologijo smo uspešno uporabili v novembru in decembru. V lanskem letu se je 16. oktobra na svetovnem spletu pojavila prvič tudi spletna stran Čebelarskega društva in sicer na spletni povezavi http://www.srce-me-povezuje.si/cdtrzic/. Na spletni strani najdete informacije o delu društva, informacije o dogodkih, informacije o čebelarjenju in čebelarjih, informacije o medu ter drugo. V sodelovanju z Domom Petra Uzarja je bil na njihovem vrtu postavljen ogledni panj, da so preko sezone v panju čebele skrbi član društva g. Bogomir Snedic.
Kot vsako leto so bile tudi letos podeljene nagrade in priznanja članom društva za doprinos in delo v Čebelarskem društvu Tržič. Podeljene so bile značke zvestobe Čebelarske zveze Slovenije, prejeli so jih naslednji člani društva: značko zvestobe za deset let sta prejela Miha Rakovec in Drago Pogačnik, značko zvestobe za dvajset let članstva sta prejela Jože Zupan in Vinko Mohorič, značko zvestobe za štirideset let članstva so prejeli Janez Praprotnik, Franc Ribnikar in Ivan Potrebuješ.

Vsem prejemnikom značk zvestobe iskreno čestitamo, vsem članom, ki so se udeležili glasovanja po pošti se zahvaljujemo, saj so s tem omogočili nadaljnje delovanja društva.