Položaj NVO :: VOLITVE V RAZVOJNI SVET LUR 2012 :: Kandidati za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije

Kandidati za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije

Z izborom predstavnikov NVO iz območja UE Ljubljana in UE Domžale se je končal postopek imenovanja predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije.

Kandidati predstavnikov NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije so:
Jože Starič, predlagatelji Društvo za ohranjanje dediščine, Društvo kulturni most Luetzelflueh, PGD Karlovica, KUD Primož Trubar, TVD Partizan, Zavod Dežele Kranjska, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, Zavod Parnas, PGD Rob na Dolenjskem, Konjeniško društvo Divja horda
Primož Jamšek, predlagatelj Slovenska filantropija
Katarina Bervar Sternad, predlagatelj Pravno informacijski center
Andrej Klemenc, predlagatelj Ljubljanska kolesarska mreža
Anamarija Slabe, predlagatelj Inštitut za trajnostni razvoj
Matej Ogrin, predlagatelj Cipra Društvo za varstvo Alp
Jurček Nowakk, predlagatelj PD Moravče
Jože Ocepek, predalgatelj ZEKZŽ Lukovica
Gabrijela Babič, predlagatelj Društvo za razvoj podeželja LAZ
Nataša Frank, predlagatelj Modelarski klub Vrhnika
Sašo Nožič Serini, predlagatelj Študentska organizacija Komenda
Jelka Lorenčič Kožman, predlagatelj Balinarsko športno društvo Logatec
Ana Mislej, predlagatelj TD Šmarje Sap

Skupno listo kandidatov bo Svet Ljubljanske urbane regije predlagal na glasovanje vsem občinskim svetov v regiji. Lista bo potrjena, če bo zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat Razvojnega svet LUR je enak programskemu obdobju (20142-2020).

Na podlagi zakona in Razvojni sveti LUR naslednje naloge:
- vodi in usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme,
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav
- sklepa dogovore za razvoj regije
- sodeluje v teritorialnem razvojnem dialogu
- spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja


Sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravnih enot: Litija, Vrhnika, Kamnik in Logatec
Sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravne enote Grosuplje
Sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravnih enot Ljubljana in Domžale

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.