Spremembe zakonodaje glede socialne pomoči, tudi za prostovoljce

Spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih pomenijo, da so s 1. septembrom do dodatka za delovno aktivnost upravičene tudi osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu, in so hkrati prejemnice denarne socialne pomoči. Za omenjene osebe se ne glede na dejansko opravljeno število prostovoljskih ur mesečno šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur mesečno in jim na podlagi zakona pripada nižji dodatek za delovno aktivnost oziroma povišanje meje cenzusa za trenutno 72,37 EUR.  

Prostovoljci, ki so že prejemniki denarne socialne pomoči, naj pristojnemu Centru za socialno delo javijo spremembe, pri čemer morajo obrazcu priložiti fotokopijo pisnega dogovora o prostovoljskem delu.

Več v dopisu MDDSZ in prispevku CNVOS-a.

VIR: Slovenska filantropija

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.