Postopek izbora predstavnikov NVO za akcijski načrta spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu

CNVOS razpisuje postopek izbora 2 (dveh) predstavnikov nevladnih organizacij v Začasno strokovno podkomisijo za pripravo akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.  

Omenjena podkomisija je bila ustanovljena s sklepom Medresorske komisije za človekove pravice in sicer z namenom, da v skladu s Smernicami OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in Akcijskim načrtom EU za človekove pravice in demokracijo pripravi Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

16. 6. 2014 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
30. 6. 2014 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
1. 7. 2014 ob 10:30 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav (objava seznama upravičencev in kandidatov)
2. 7. 2014 - rok za dopolnitev prijav
3. 7. 2014 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
3. 7. 2014 ob 10:30 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem.
3. 7. 2014 - začetek volitev (pogojno)
7. 7. 2014 - zaključek volitev (pogojno)
8. 7. 2014 ob 10:30 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Več na spletni strani CNVOS-a.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.