Oddaja poročila prostovoljskih organizacij za 2013

Prostovoljske organizacije, ki ste vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij na dan 31.12.2013, morate v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (ZProst) predložiti Poročilo o prostovoljstvu za leto 2013. prostovoljske organizacije morajo poročilo o prostovoljstvu za leto 2013, istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike.

Obrazec Poročilo o prostovoljstvu je določen s Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku in ga prostovoljske organizacije predložite prek spletnega portala AJPES (www.ajpes.si) istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih predložite v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil:
– nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava do 28. februarja 2014,
– društva in invalidske organizacije do 31. marca 2014.

Poročilo o prostovoljstvu lahko potrdite le s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP), zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s strani zakonitega zastopnika pooblaščena za oddajo letnih poročil. 

Letno poročilo lahko elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima veljavno KDP evidentirano v Evidenci digitalnih potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba, ki ima veljavno KDP in pooblastilo evidentirano v sistemu Pooblastil AJPES.

V primeru, da imate veljavno KDP in niste zakoniti zastopnik ter nimate pooblastila za oddajo letnega poročila na AJPES, je potrebno za elektronski podpis Poročila o prostovoljstvu pripraviti pooblastilo v sistemu Pooblastil. Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu AJPES v rubriki OSTALE VSEBINE=>Elektronsko podpisovanje pod naslovom Elektronsko podpisovanje letnih poročil.

VIR: AJPES
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.