Regijska predstavitev mladinskega poglavja novega programa Erasmus+: Mladi v akciji

Možnosti na področju mladine se v primerjavi s preteklim programom Mladi v akciji (2007-2013) večinoma ohranjene, čeprav z manjšimi spremembami, uvedene pa so tudi nekatere povsem nove možnosti za sodelovanje na področju mladine v novem programu. Mladinsko poglavje programa, imenovano tudi "Erasmus+: Mladi v akciji", bodo predstavili 2. februarja 2014 ob 10.00 uri v Ljubljani (Stavba Slovenijalesa, Dunajska 22 - velika dvorana v pritličju).

Informacije o programu Erasmus+: Mladi v akciji


Osnovne informacije o možnostih za prijavo mladinskih projektov v okviru novega programa Erasmus+ na voljo na spletni strani: www.mva.si.

V okviru mladinskega poglavja bodo na voljo naslednje možnosti v okviru treh skupin ključnih ukrepov:

 


Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti za mlade in mladinske voditelje in delavcev


V tej skupini možnosti bo program podpiral mladinske izmenjave, evropsko prostovoljno službo ter seminarje, tečaje, obiskih na delovnih mestih, študijskih obiskov in drugih oblik za namen krepitve kompetenc mladinskih voditeljev in delavcev ali prenos dobrih praks. Partnerji v projektih mobilnosti lahko prihajajo iz programskih držav kot partnerskih držav v soseščini.
 

Ključni ukrep 2: projekti strateških partnerstev z namenom sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks


V tej skupini možnosti bo program v okviru mladinskega poglavja podpiral projekte sodelovanja med partnerji iz različnih držav z namenom razvoja otipljivih rezultatov na področju mladinskega dela oziroma mladinskih politik z veliko uporabno vrednostjo za spodbujanje in krepitev kakovosti mladinskega dela ali razvoja mladinsih politik tako v sodelujočih organizacijah kot v širšem okolju. Partnerstva v strateških partnerstvih so praviloma omejena na partnerje iz programskih držav. 
Izjemoma lahko v projektih strateških partnerstev sodeluje tudi partner iz partnerskih držav, če je mogoče utemeljiti, zakaj njegovo sodelovanje prinaša bistveno dodano vrednost za načrtovani rezultat projekta oziroma partnerstvo vseh sodelujočih partnerjev. V okviru mladinskega poglavja novega programa bodo v tej akciji podpore lahko deležni tudi projekti za krepitev zmogljivosti (capacity building) v ciljnih partnerskih državah v svetu, vendar se bo za te možnosti potrebno prijaviti na centralizirani ravni pri Izvršilni agenciji v Bruslju.

 

Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik


Projekti dialoga med mladimi ter vsemi, ki sooblikujejo politike na lokalnih, regionalnih ali nacionalnih ravneh, še posebej pa mladinskih politik. Le v tej akciji bo mogoče realizirati projekte brez sodelovanja partnerjev iz drugih držav, vendar je mogoče tudi s partnerji iz drugih držav, vključno s partnerskimi državami v soseščini.

Podrobnejše informacije o akcijah si oglejte v novem Vodniku po programu na tej povezavi.


Delavnica za prijavitelje na prvi prijavni rok v letu 2014


Prvi prijavni rok v letošnjem letu je 17. marec 2014. Delavnice za izpolnjevanje prošenj bodo potekale v Ljubljani, 18. februarja 2014 (Stavba Slovenijalesa, Dunajska 22 - velika dvorana), in sicer:
9.00–11.00 Delavnica za prijavitelje mladinskih izmenjav
11.00–13.30 Delavnica za prijavitelje EVS
14.00–16.00 Delavnica za mobilnost mladinskih delavcev

Prijave sprejemajo do 10. februarja 2014 na e-naslov: info@mva.si. Ob prijavi obvezno navedete, na katero delavnico se prijavljate (mladinske izmenjave, EVS ali mobilnost mladinskih delavcev). 

VIR: MVA

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.