Obvezna pridobitev PIC kode za sodelovanje v programu Erasmus+, EZD in Ustvarjalna Evropa

V novem programu Erasmus+, Evropa za državljane in Ustvarjalna Evropa se bo morala vsaka prijaviteljska organizacija, ki bo želela sodelovati v kateri koli aktivnosti programa, registrirati v enotnem registracijskem sistemu Unique Registration Facility in pridobiti t.i. PIC kodo. 

Organizacija bo to pridobljeno PIC kodo uporabljala pri vsakem nadaljnjem sodelovanju v programu. Evropska komisija je odprla poseben portal za prijavitelje Participant Portal, preko katerega lahko vstopate v URF. Za dostop do portala je potrebna registracija v sistem ECAS the European Commission's user Authentication Service. Vse organizacije, ki so svojo PIC kodo že pridobile znotraj sodelovanja v 7. okvirnem programu naj v sistemu URF še enkrat preverijo točnost svojih podatkov. 

VIR: Evropska komisija

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.