Objavljen razpis Zavarovalnice Triglav za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014

Zavarovalnica Triglav je objavila 1. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2014. Za sredstva je mogoče zaprositi 3 krat letno.

 

 V letošnjem letu bodo razpisi za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev potekali v naslednjih terminih: 

- 14. januar do 30. januar 2014,
- 15. april do 8. maj 2014,
-  2. september do 18. September 2014.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva in drugih družbenoodgovornih dejavnosti. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.