Poslovanje nevladnih organizacij v letu 2012

AJPES je objavil podatke o letnih poročilih, ki so mu jih za leto 2012 posredovale nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi in ustanove). Letna poročila za leto 2012 je tako oddalo skupaj 23.965 nevladnih organizacij.
 

Za leto 2012 je podatke iz letnih poročil AJPES predložilo 21.622 društev, 25,5% oz. 5.516 jih prihaja iz Osrednjeslovenske regije. Med njimi je še vedno največ športnih in rekreativnih društev (7.761 ali 35,9 % vseh društev), kulturnih in umetniških društev (3.343 ali 15,5 % vseh društev) in društev za pomoč ljudem (2.836 ali 13,1 % vseh društev).

Društva so skupaj zaposlovala 2.981 delavcev, največji delež zaposlenih (53,9%) je imela Osrednjeslovenska regija, ki je tudi ustvarila največji delež prihodkov 262.270 tisoč evrov (48%) od 546.735 tisoč evrov celotnih prihodkov. 40,5 % celotnih prihodkov so društva ustvarila s pridobitno dejavnostjo. K revidiranju računovodskih izkazov pa je bilo v letu 2012 zavezanih 57 društev.

Zasebnih zavodov je bilo 2.111 in so skupaj ustvarili 273.772 tisoč evrov celotnih prihodkov. 232 ustanov je skupaj ustvarilo 29.752 tisoč evrov celotnih prihodkov.

INFORMACIJA O POSLOVANJU DRUŠTEV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2012
INFORMACIJA O POSLOVANJU NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ – PRAVNIH OSEB ZASEBNEGA PRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2012

VIR: AJPES


 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.