Javna objava letnih poročil nevladnih organizacij

S tem letom  je omogočen tudi brezplačen vpogled v letna poročila društev za leto 2011 v skladu z 29. členom Zakona o društvih. Izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES.

Javna objava letnih poročil za leto 2011 je bila dne 04.06.2012. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2011 javno objavljenih 56.818 letnih poročil gospodarskih družb, 73.228 letnih poročil samostojnih podjetnikov, 3.018 letnih poročil pravnih oseb javnega prava in 21.263 letnih poročil društev (od tega 12 revidiranih letnih poročil). Med javno objavljenimi letnimi poročili gospodarskih družb je 318 revidiranih letnih poročil in 52 konsolidiranih letnih poročil.
JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila. Do letnih poročil lahko dostopate na tej povezavi

VIR: Ajpes

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.