Pridružite se akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu bo potekala 17. aprila, ko bodo prostovoljci po vsej Sloveniji odstranjevali gospodinjske in kosovne odpadke z divjih odlagališč, v polnem razmahu. Prostovoljci so preko Geopedije pregledali približno petino Slovenije in odkrili 2246 potencialnih divjih odlagališč, 206 lokacij pa je tudi potrjenih in opisanih.

Veliko večino potencialnih odlagališč še prekriva sneg, ki onemogoča popis in kartiranje. Ker je prav popisovanje ena najzahtevnejših in obsežnih nalog, društvo Ekologi brez meja, ki akcijo organizira, v drugi polovici marca načrtuje predvidoma dve iskalno čistilni akciji, na katerih bodo skupaj s skavti, taborniki in drugimi nevladnimi organizacijami izvedli skupno terensko popisovanje divjih odlagališč, pomagali pa naj bi tudi: vojska, policija in Zavod za Gozdove Slovenije.

V akcijo bodo vključena društva, šole, krajevne skupnosti in posamezniki. Prostovoljci, ki bodo čistili divja odlagališča odpadkov, bodo odpadke zbirali na zbirnih mestih. Zbirno mesto lahko prijavi društvo, šola, organizacija, podjetje, krajevna skupnost ali skupina prijateljev. Na zbirnem mestu bodo prostovoljci dobili rokavice in vrečke, ki jih bomo priskrbeli organizatorji, dobili napotke za čiščenje in se odpravili do odlagališč oziroma območij, ki jih bodo očistili.

Na tej POVEZAVI najdete kratko predstavitev, kjer boste našli tudi seznam lokalnih organizatorjev na katere se lahko obrnete, če želite sodelovati v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

Več si lahko preberete tudi na spletni strani www.ocistimo.si, kjer se lahko tudi prijavite, če bi želeli v akciji sodelovati.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.