Praznujmo skupaj - spodbujanje povezovanja

Praznujmo skupaj - je bila aktivnost s katero smo povezali različne akterje v občini Litija z namenom, da se zavemo kaj vse se dogaja okoli nas, kdo so naši sokrajani in s čim vse se ukvarjajo, kam se lahko vključimo in kako lahko tudi sami pomagamo, da bo življenje v skupnosti v kateri živimo bolj prijetno.

V občini Litija smo zaznali potrebo po povezovanju ljudi in boljšemu poznavanju skupnosti v kateri bivamo. Zato smo želeli, da se skozi predstavitev v okviru krajevne skupnosti povežejo javni, zasebni in nevladni sektor ter se skupaj predstavijo na občinskem prazniku.

Pred Športno dvorano v Litiji je v soboto, 15. 6. 2013 poleg Občine Litija, mestne in 11 krajevnih skupnosti pri predstavitvi sodelovalo 31 društev, 10 podjetij in en javni zavod. Zanimivo je bilo opazovati različne odzive krajevnih skupnosti, od takih, ki se niso predstavili zaradi slabe komunikacije, do tistih, ki so se s tem dogodkom bolje spoznali in kovali načrte za prihodnja sodelovanja. Dober odziv je vsekakor potrditev, da so tovrstna sodelovanja in pobude nujne za boljše povezovanje ljudi, ki bodo pripeljali do novih skupnih projektov v prihodnje.
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.