Vključite se v regionalno Mrežo nevladnih organizacij osrednje Slovenije

Namen mreže je oblikovanje in zagovarjanje interesov nevladnega sektorja v razmerju do vseh ravni oblasti in javnosti. Mreža si prizadeva za boljše medsebojno poznavanje, sodelovanje, pomoč, solidarnost, učinkovito prepoznavanje potreb in oblikovanje zahtev nevladnega sektorja v Osrednjeslovenski regiji in v Sloveniji.

Najpogostejši vzrok za povezavo v mrežo so zagotovo skupni interesi. Nevladne organizacije prijavljajo ali izvajajo skupni projekt, izmenjujejo izkušnje in znanja, koristijo brezplačne usluge drug drugega, skupaj izvajajo politični ali družbeni pritisk ipd. Skupno delo prinese širše občinstvo, več politične moči, znanja in izkušenj. Članstvo v neformalni mreži je brezplačno in neobvezujoče. Več o pristopu v mrežo si lahko preberete na povezavi Kako postati član.

Skrbnik mreže Stičišče NVO Osrednje Slovenije članom mreže nudi pomoč na sledečih področjih:

Projektno svetovanje
pridobivanje sredstev in iskanje parterjev
prijave na razpise
oblikovanje finančnega načrta
vodenje projekta
izvajanje projektov (mentorstvo)
priprava finančnih in vsebinskih poročil

Uposabljanje-Kratka predavanja in poglobljene delavnice na teme:
zagovorništvo in civilni dialog
vodenje in upravljanje organizacije
računovodstvo
zbiranje sredstev
prijave na razpise in vodenje projektov
komuniciranje in uporaba spletnih orodij

Civilni dialog in zagovorništvo
pomoč pri izboljševanju sodelovanja NVO z občino
oblikovanje in posredovanje pobud, ki jih NVO naslavlja na odločevalce na lokalni in regionalni ravni

Promocija
organizacija in promocija prireditev, projektov
oblikovanje tiskovin in promocijskih materialov
promocija prireditev in dogodkov NVO v koledarju dogodkov
postavitev facebook strani
priprava komunikacijskega načrta
priprava celostne grafične podobe organizacije
izdelava tipske spletne strani organizacije.

Informiranje- S prijavo na e-obvestila vas mesečno obveščamo o:
aktualnih razpisih
aktualnih dogajanjih na področju NVO
aktualnih dogodkih NVO
novicah iz lokalnih skupnosti, pomembnih za NVO
Vse informacije, pomembne za NVO na enem mestu, na spletnem portalu www.consulta.si

Povezovanje
Organizacija letnega srečanja članov mreže.

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.