Večji vpliv javnosti in nevladnih organizacij pri občinskem prostorskem načrtovanju

Mreža za prostor vabi na posvet: Večji vpliv javnosti in nevladnih organizacij pri občinskem prostorskem načrtovanju, ki bo potekal 29. maja 2013 od 9. do 13. ure v prostorih Okoljskega centra na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Posvet je namenjen iskanju rešitev za probleme neučinkovitega vključevanja javnosti in varstva pravic v procesih občinskega prostorskega načrtovanja, na katere Mreža za prostor že dalj časa opozarja.

S tem v zvezi je v lanskem letu na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovila tudi dve zakonodajni pobudi, za zgodnejše in bolj učinkovito vključevanje javnosti ter za vzpostavitev statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju urejanja prostora, s poudarkom na dostopu do pravnih sredstev.

Učinkovita participacija javnosti ter še posebej kvalificirane javnosti bo omogočila legitimne in trajnostno naravnane prostorske odločitve občin. Primerjalnopravna študija, ki bo na posvetu uvodoma predstavljena, kaže na izrazito zaostajanje Slovenije pri informiranju in vključevanju javnosti v zgodnji fazi priprave občinskih prostorskih načrtov ter na pomanjkanje učinkovitih pravnih sredstev.

Zaradi omejenega prostora je potrebna prijava udeležbe na e-naslov pic@pic.si ali na telefon (01) 521 18 88.

Program

VIR: IPOP

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.