Imenovanje predstavnikov NVO v RS LUR iz upravne enote Grosuplje

Na podlagi šestega odstavka 4. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) je vodja postopka izbora Tjaša Bajc dne 12.12.2012 izdala sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravne enote Grosuplje:

Za predstavnika nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije, ki bo predstavljal območje upravne enote Grosuplje se imenuje:
Ana Mislej 


Sklep o imenovanju predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, ki predstavljajo območje Upravne enote Grosuplje

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.