Začela je delovati Mreža NVO osrednje Slovenije

Z vzpostavitvijo neformalne regionalne mreže nevladnih organizacij želimo še bolj spodbuditi povezovanje in sodelovanje NVO za skupne projekte in krepitev civilnega dialoga. V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije si prizadevamo za vzpostavitev boljših pogojev za delovanje NVO na lokalni in regionalni ravni.

Število vključenih NVO v neformalno mrežo je lahko namreč pomemben argument pri razvoju civilnega dialoga in uveljavljanja skupnih interesov za vzpostavitev boljših pogojev za delovanje NVO. Člani mreže in kolegija pa pomemben vir predlogov in pobud, ki izhajajo iz njihovega delovanja in okolja za izoljšanje stanja na lokalni in regionalni ravni.

S spodbujanjem in organizacijo različnih srečanj in posredovanjem pobud za sodelovanja med člani mreže želimo prispevati k večji povezanosti NVO in izmenjavi informacij za izvajanje skupnih prijav na projekte ter sodelovanja v projektnih skupinah.

Članice regionalne mreže so lahko vse zainteresirane nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi in ustanove), ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije. Nevladne organizacije postanejo članice mreže s podpisom pristopne izjave, ki se hranijo pri upravljavcu mreže Stičišču NVO osrednje Slovenije, Poniviška cesta 12, 1270 Litija. Za članstvo v mreži ni članarine.

Več o mreži in pristopno izjavo najdete na povezavi.


Sestal se je kolegij Mreže NVO osrednje Slovenije

V torek, 17. 4. 2012 je potekal prvi sestanek kolegija Mreže NVO osrednje Slovenije na katerem smo izbrali predseduječega kolegiju mreže za obdobje enega leta. To vlogo je prevzel Sašo Nožic Serini iz Združenja Študentska organizacija Komenda.

Pregledali smo prispele pripombe na Poslovnik Mreže NVO osrednje Slovenije in sprejeli sklepe glede dopolnitve poslovnika. Obravnavali smo pripombe, ki so prispele na stičišče do 17. 4. 2012 po e-pošti in telefonu ter bile podane na konferenci mreže, ki je potekala 6. 3. 2012.

Kot smo že poudarili na konferenci je mreža neformalna, odprta mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na območju Osrednjeslovenske regije z namenom povezovanja nevladnih organizacij v regiji in s ciljem, da postane nevladni sektor v regiji enakovreden partner pri razvoju. Mreža kot taka ni pravna oseba, zato tudi ne bomo sprejemali statuta ali kakšnih drugih aktov o ustanovitvi ampak ima mreža svoj poslovnik.

Na pobudo Civilne iniciative Mengeš, da se mreži nevladnih organizacij priključijo tudi civilne iniciative, ki po zakonu niso vključene med nevladne organizacije teh v mrežo nismo sprejeli saj se mreža z vprašanji civilnih iniciativ ne bo ukvarjala. Prav tako vse kandidature, ki so prispele po predvidenem roku za zbiranje kandidatov kolegija mreže, to je ponedeljek, 5. 3. 2012 do 9.00 ure se ne upoštevajo. Vsi zainteresirani člani mreže pa se lahko vključijo in sodelujejo v stalnih ali začasnih delovnih telesih, kot so delovne skupine in odbori, ki se bodo tekom delovanja mreže vzpostavljali za različne namene in teme.

Usklajen in sprejet poslovnik je dostopen na povezavi.

Osnutek programa dela mreže za leto 2012 smo dopolnili z aktivnostmi za podpisovanje sporazumov med občinami in NVO, spodbujanjem civilnega dialoga in skupnih projektov članov mreže z obravnavanjem pobud, ki bodo podane s strani članov mreže, organizirali bomo srečanje članov mreže z namenom spodbujanje mreženja in sodelovanja ter sodelovali z drugimi formalnimi in neformalnimi mrežami.

Program dela mreže za leto 2012 si oglejte na povezavi.


Klara Kržišnik, koordinator mreže
mreza@srce-me-povezuje.si

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.