Zakonska pobuda na temo vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje na občinski ravni

Mreža za prostor pripravlja zakonodajno pobudo, s katero želi vključevanje javnosti v prostorsko načrtovanje na občinski ravni ustrezneje urediti.
 

Vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja na občinski ravni ureja Zakon o prostorskem načrtovanju, ki predvideva sodelovanje javnosti le ob razgrnitvi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta, praktično na koncu načrtovalskega procesa. To je za kvalitetno prispevanje javnosti v procesu bistveno prepozno in ni skladno niti z Aarhuško konvencijo (Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah) niti z določbami veljavnega Zakona o varstvu okolja, ki predstavljajo izvajanje konvencije za področje sprejemanja načrtov. Precej bolje je sodelovanje javnosti urejeno pri prostorskem načrtovanju na državnem nivoju (na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor), kjer javnost lahko sodeluje kar trikrat tekom procesa od najzgodnejše faze naprej (začetek, izbor variant, končni osnutek).

Javna razprava o pobudi bo v sredo, 25. aprila 2012, ob 14. uri, v sejni sobi društva Sloga v 1. nadstropju na Metelkovi 6, Ljubljana. Pisne predloge na to temo sprejemajo tudi že pred razpravo na e-naslov pic@pic.si.

VIR: STIČIŠČE NVO OBALNO KRAŠKE REGIJE

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.